Web dành cho user VIP với ưu điểm không quảng cáo, không giới hạn truyện theo dõi, nhiều server ảnh,...

Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Sweet memory
2.088 0 3

Sweet memory

Truyện tranh PxP
4.221 5 104

PxP

Truyện tranh Synodic Month
480 0 1

Synodic Month

Truyện tranh Triangle
984 3 21

Triangle

Truyện tranh The Dress
835 1 4

The Dress

Truyện tranh Your Smile
375 2 4

Your Smile

Truyện tranh Winter Rose
225 0 1

Winter Rose

Truyện tranh Stigma
2.284 1 4

Stigma

Truyện tranh Wild Life
148.165 3 282

Wild Life

Truyện tranh Three Hearts ♦ Ba trái tim
917 3 27

Three Hearts ♦ Ba trái tim

Truyện tranh X-Men Phoenix EndSong
1.136 2 0

X-Men Phoenix EndSong

Truyện tranh Ultimatum
11.567 1 21

Ultimatum

Truyện tranh Ultimate Origin
985 0 2

Ultimate Origin

Truyện tranh Ultimate Power
1.483 0 1

Ultimate Power

Truyện tranh Sayonara no hate ni
342 2 5

Sayonara no hate ni

Truyện tranh The Fairy and the Hunter
819 3 6

The Fairy and the Hunter

Truyện tranh Tooryanse
496 0 3

Tooryanse

Truyện tranh Snow White 94
522 3 5

Snow White 94

Truyện tranh Siêu nhân may mắn
22.673 1 32

Siêu nhân may mắn

Truyện tranh Window
1.275 2 4

Window

Truyện tranh Wish One shot
695 0 5

Wish One shot

Truyện tranh Tsuki to Himawari
1.854 5 69

Tsuki to Himawari

Truyện tranh The Nightmare of Fabrication
493 0 2

The Nightmare of Fabrication

Truyện tranh Riki-Oh - Lực Vương
152.015 8 212

Riki-Oh - Lực Vương

Truyện tranh Scary book
3.964 0 15

Scary book

Truyện tranh Wild Kiss
1.222 3 20

Wild Kiss

Truyện tranh The Face Burglar
3.282 0 8

The Face Burglar

Truyện tranh Skin & bone
4.383 4 15

Skin & bone

Truyện tranh Sáng Thế Thần Binh
8.125 0 11

Sáng Thế Thần Binh

Truyện tranh Spider-man Noir
2.790 0 16

Spider-man Noir

Truyện tranh Sprout
5.898 6 48

Sprout

Truyện tranh Sora Sora
4.883 9 46

Sora Sora

Truyện tranh Samurai Spirits - Thi Hồn
1.156 0 5

Samurai Spirits - Thi Hồn

Truyện tranh Samurai Champloo
5.990 0 25

Samurai Champloo

Truyện tranh Rash
2.718 0 7

Rash

Truyện tranh Princess of The Stars
527 2 14

Princess of The Stars

Truyện tranh Touhou - A Bright Future
755 0 3

Touhou - A Bright Future

Truyện tranh Roommates
1.039 1 8

Roommates

Truyện tranh Tekken Chinmi Legends
2.973 0 5

Tekken Chinmi Legends

Truyện tranh Tsuki iro secret
1.735 4 43

Tsuki iro secret

Truyện tranh Yuuhi Romance
4.714 1 43

Yuuhi Romance

Truyện tranh Project Doll-Phone
613 2 9

Project Doll-Phone

Truyện tranh Short Program 3
1.615 0 2

Short Program 3

Truyện tranh Tenohira no Seiza
3.702 4 35

Tenohira no Seiza

Truyện tranh School Mermaid
5.138 3 16

School Mermaid

Truyện tranh Quán trà Provence
3.809 0 20

Quán trà Provence

Truyện tranh Yakuza Girl
6.424 3 75

Yakuza Girl

Truyện tranh Yuna
1.258 1 17

Yuna

Bình luận mới