Truyện hot

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
38.230.715 22.642 192.699

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
32.053.597 2.766 69.871

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
32.900.340 3.848 107.119

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Thú Nhân
22.492.599 1.647 56.130

Thú Nhân

Truyện tranh Vợ tôi là quỷ vương
20.652.225 4.477 62.474

Vợ tôi là quỷ vương

Truyện tranh Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
29.471.509 2.346 81.226

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Truyện tranh Tây Du
20.457.419 2.864 32.618

Tây Du

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
33.152.049 11.080 173.839

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư
8.798.485 1.371 40.897

Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư

Truyện tranh Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần
7.337.604 1.939 53.204

Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần

Truyện tranh Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi
21.365.043 3.092 40.310

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

Truyện tranh Phi Lôi Đạo
4.739.000 1.353 36.449

Phi Lôi Đạo

Truyện tranh Gả Cho Tình Cũ Làm Lão Bà
539.139 287 7.896

Gả Cho Tình Cũ Làm Lão Bà

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
17.342.590 749 55.044

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Nhất Kiếm Độc Tôn
10.068.059 1.185 49.361

Nhất Kiếm Độc Tôn

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
191.270.990 30.042 258.317

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên
12.351.324 2.987 65.793

Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
70.073.359 15.671 162.638

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Nguyên Tôn
70.544.041 17.345 195.212

Nguyên Tôn

Truyện tranh Chúa tể học đường
44.640.521 4.323 63.290

Chúa tể học đường

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
139.003.307 27.793 259.621

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
27.499.960 6.081 101.091

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
51.751.331 3.863 127.478

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Ngũ Đại Đồ Đệ Của Charlotte
5.629.464 1.484 50.185

Ngũ Đại Đồ Đệ Của Charlotte

Truyện tranh Tối Cường Thần Vương
21.850.591 1.514 69.648

Tối Cường Thần Vương

Truyện tranh Lam Sí
8.970.133 6.965 35.887

Lam Sí

Truyện tranh Sư Phụ Thế Giới
3.926.353 2.101 53.626

Sư Phụ Thế Giới

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
134.904.071 27.422 231.789

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
11.778.533 5.062 67.452

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Đế Vương Trắc
21.703.780 8.030 90.853

Đế Vương Trắc

Truyện tranh Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!
29.210.603 9.633 114.204

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
51.643.709 41.621 238.349

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn
16.301.890 9.074 107.598

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn

Truyện tranh Nhà Ta Có Tiểu Thiếp
5.801.759 2.034 25.450

Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

Truyện tranh Manh Sư Tại Thượng
34.316.143 27.134 143.473

Manh Sư Tại Thượng

Truyện tranh Mùi hương lãng mạn
2.036.303 831 19.744

Mùi hương lãng mạn

Truyện tranh Cô Gái Thích Lặn
4.510.297 2.590 24.150

Cô Gái Thích Lặn

Truyện tranh Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y
6.820.976 5.759 57.019

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y

Truyện tranh Yêu Thần Ký
107.967.743 16.153 191.103

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
64.878.820 21.731 161.217

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
41.829.704 5.320 130.795

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
59.674.937 19.027 190.481

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Vĩnh Hằng Chí Tôn
44.755.620 7.882 112.346

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Truyện tranh Mạt Thế Vi Vương
26.268.663 2.585 68.797

Mạt Thế Vi Vương

Truyện tranh Long Vương Truyền Thuyết
28.615.331 7.321 100.539

Long Vương Truyền Thuyết

Truyện tranh Đại chúa tể
20.115.987 4.295 75.846

Đại chúa tể

Truyện tranh Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi!
6.390.145 2.531 46.818

Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi!

Truyện tranh Thông Linh Phi
124.276.188 64.791 223.185

Thông Linh Phi