Web dành cho user VIP với ưu điểm không quảng cáo, không giới hạn truyện theo dõi, nhiều server ảnh,...

Truyện hot

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
23.395.203 17.239 106.638

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
9.257.870 7.430 62.161

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
30.776.973 7.353 67.607

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
6.078.090 4.211 39.862

Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi

Truyện tranh Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng
10.669.047 4.719 55.723

Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Truyện tranh Nữ Thần Giáng Thế
5.035.265 7.405 35.117

Nữ Thần Giáng Thế

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
2.766.169 388 5.965

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2
1.446.079 481 9.403

Cương Lĩnh - Cao Thủ Bí Ẩn Phần 2

Truyện tranh Mai Nữ Đồng Tiểu Nộ
2.031.980 758 17.767

Mai Nữ Đồng Tiểu Nộ

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
3.591.151 755 17.289

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
10.188.589 10.933 76.674

Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy

Truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập
6.727.616 2.753 14.669

Nữ hoàng Ai Cập

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
3.772.110 2.856 32.375

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Phong Quỷ Truyền Thuyết
7.381.462 1.382 22.020

Phong Quỷ Truyền Thuyết

Truyện tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
13.657.679 2.408 46.624

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em
2.957.752 1.830 24.389

Tịch Nhan Hoa Nở Chỉ Vì Em

Truyện tranh Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử
1.037.902 678 9.275

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
9.452.547 2.557 38.476

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Võ Nghịch Cửu Thiên
5.941.541 885 30.374

Võ Nghịch Cửu Thiên

Truyện tranh Thanh Ninh Chi Hạ
13.098.387 13.719 35.692

Thanh Ninh Chi Hạ

Truyện tranh Công Chúa Nữ Vương Mệnh
2.901.265 5.804 21.109

Công Chúa Nữ Vương Mệnh

Truyện tranh Ta Là Vua Pháp Sư
3.938.605 1.121 27.036

Ta Là Vua Pháp Sư

Truyện tranh Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu
8.735.888 4.806 59.791

Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
19.829.960 21.543 106.868

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Thông Linh Phi
81.838.354 56.713 163.876

Thông Linh Phi

Truyện tranh Mairimashita! Iruma-kun
7.215.497 4.050 34.915

Mairimashita! Iruma-kun

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
17.100.037 9.741 101.896

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Monkey Peak - Đỉnh Núi Khỉ
1.928.968 636 7.101

Monkey Peak - Đỉnh Núi Khỉ

Truyện tranh Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!
7.692.555 3.580 47.414

Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
6.509.664 1.346 33.297

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Kanojo, Okarishimasu
4.188.871 5.005 26.452

Kanojo, Okarishimasu

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
26.590.077 14.315 89.749

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
13.025.617 6.923 77.453

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
59.787.172 14.904 121.582

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Tu Chân Giả Tại Dị Thế
11.755.811 1.961 36.734

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Truyện tranh Tuyệt Thế Chiến Hồn
16.307.125 3.615 61.179

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Truyện tranh Kiếm Thần Tuyệt Thế
4.303.748 1.505 23.202

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
51.812.926 9.429 95.483

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
16.845.429 13.890 74.278

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối
3.017.344 6.244 37.787

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Truyện tranh Hỗn Độn Kiếm Thần
1.202.633 707 12.185

Hỗn Độn Kiếm Thần

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
9.166.959 2.761 10.332

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
7.323.086 1.895 32.633

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
14.969.743 14.692 67.112

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
29.466.271 30.098 158.089

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Thịnh Thế Lê Hoa Điện
3.444.308 4.781 34.586

Thịnh Thế Lê Hoa Điện

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
11.995.106 10.473 75.923

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Hồi Sinh Thế Giới
6.841.353 2.378 31.318

Hồi Sinh Thế Giới