Truyện hot

Truyện tranh Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!
17.922.313 8.686 85.894

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
13.582.153 2.649 64.142

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Đưa mami về nhà
36.066.722 47.669 171.896

Đưa mami về nhà

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
6.271.028 991 38.811

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
36.941.898 5.735 85.408

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
29.708.898 35.415 174.176

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Ác ma đừng hôn tôi
12.946.331 23.268 99.213

Ác ma đừng hôn tôi

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
90.513.383 19.641 175.023

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
18.263.187 11.504 98.531

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
6.620.629 1.441 39.121

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
100.678.928 16.773 168.951

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Tuyệt Thế Binh Vương
3.410.856 567 19.771

Tuyệt Thế Binh Vương

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
32.879.198 13.276 102.406

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Tây Du
15.575.261 2.560 22.148 Đủ bộ

Tây Du

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
85.484.856 18.764 157.824

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!
13.208.236 6.148 69.070

Hôn Nhân Dục Vọng: Thiếu Gia Nhẹ Một Chút!

Truyện tranh Ta Là Vua Pháp Sư
10.394.311 3.127 56.679

Ta Là Vua Pháp Sư

Truyện tranh Thông Linh Phi
109.605.425 63.806 203.760

Thông Linh Phi

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
16.504.106 14.370 111.221

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Monkey Peak - Đỉnh Núi Khỉ
3.198.012 1.019 10.967

Monkey Peak - Đỉnh Núi Khỉ

Truyện tranh Ẩn hôn 100%: Chọc tức vợ yêu mua một tặng một
20.727.943 16.018 122.835

Ẩn hôn 100%: Chọc tức vợ yêu mua một tặng một

Truyện tranh Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn
8.733.374 6.922 76.271

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
4.784.571 5.665 37.171

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
36.683.899 22.698 159.209

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
31.188.411 3.934 74.929

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
32.879.483 7.134 86.629

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
19.194.221 7.359 81.142

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Mạt Thế Vi Vương
14.355.701 1.961 44.050

Mạt Thế Vi Vương

Truyện tranh Tay Trái Nắm Tay Phải
899.403 875 8.524

Tay Trái Nắm Tay Phải

Truyện tranh Manh Sư Tại Thượng
19.751.090 22.424 94.969

Manh Sư Tại Thượng

Truyện tranh Ngân Chi Thủ Mộ Nhân
6.969.127 810 21.646

Ngân Chi Thủ Mộ Nhân

Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng
21.311.748 7.589 99.765

Tổng Tài Tại Thượng

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
26.024.627 13.115 87.847

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Tu Chân Giả Tại Dị Thế
20.474.916 2.808 57.295

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Truyện tranh Cửu Dương Thần Vương
15.490.065 2.589 59.586

Cửu Dương Thần Vương

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
27.217.124 7.442 76.459

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Luôn Có Yêu Quái
5.739.130 3.318 26.559

Luôn Có Yêu Quái

Truyện tranh Huynh khống công tước gả không được
11.666.271 7.002 67.908

Huynh khống công tước gả không được

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
11.742.320 3.123 13.447

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Băng Hỏa Ma Trù
4.838.677 1.695 32.740

Băng Hỏa Ma Trù

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
91.023.476 14.647 141.575

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Vợ tôi là quỷ vương
11.753.872 3.316 39.353

Vợ tôi là quỷ vương

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
23.177.487 13.298 112.662

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Vua Trộm mộ
12.431.536 2.577 54.115

Vua Trộm mộ

Truyện tranh Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối
11.087.403 14.451 94.212

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Truyện tranh Tối Cường Tà Thiếu
3.872.490 281 10.763

Tối Cường Tà Thiếu

Truyện tranh Hồi Sinh Thế Giới
9.605.986 3.690 42.390

Hồi Sinh Thế Giới

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
3.766.669 501 8.053

Sơn Hải Kinh Truyện