Truyện hot

Truyện tranh Quốc Vương Vạn Tuế
11.323.804 6.295 49.953

Quốc Vương Vạn Tuế

Truyện tranh Ta Là Vua Pháp Sư
12.329.225 3.420 65.040

Ta Là Vua Pháp Sư

Truyện tranh Ánh Sáng Cuối Con Đường
14.474.068 15.823 115.828

Ánh Sáng Cuối Con Đường

Truyện tranh Đảo Hải Tặc
33.597.175 17.266 93.016

Đảo Hải Tặc

Truyện tranh Chí Tôn Võ Đế
14.470.410 848 44.443

Chí Tôn Võ Đế

Truyện tranh Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi!
4.240.877 1.866 36.650

Anh Hùng Mạnh Nhất? Ta Không Làm Lâu Rồi!

Truyện tranh Bí Ngô Cuồng Sát - Pumpkin Night
6.567.276 12.229 36.759

Bí Ngô Cuồng Sát - Pumpkin Night

Truyện tranh Đế Vương Trắc
17.972.942 7.662 78.852

Đế Vương Trắc

Truyện tranh Đưa mami về nhà
53.499.263 54.900 211.015

Đưa mami về nhà

Truyện tranh Tây Du
17.196.480 2.684 25.865

Tây Du

Truyện tranh Ngự Linh Thế Giới
32.413.583 6.702 65.241

Ngự Linh Thế Giới

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
38.962.833 4.974 89.205

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
35.329.698 4.990 53.864

Huyết Ma Nhân

Truyện tranh Manh Sư Tại Thượng
24.261.249 24.515 111.115

Manh Sư Tại Thượng

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
68.639.167 13.232 154.927

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Tướng Quân Mời Ra Trận
21.269.404 12.149 111.136

Tướng Quân Mời Ra Trận

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
107.860.022 17.188 166.476

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime
15.176.803 14.095 108.864

Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime

Truyện tranh Nguyên Tôn
50.238.686 15.135 157.399

Nguyên Tôn

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
43.561.136 16.816 124.436

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
24.494.697 3.508 72.597

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
37.236.640 7.524 98.499

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
43.528.744 11.923 116.791

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
65.269.372 14.104 125.705

Đấu Phá Thương Khung

Truyện tranh Mạt Thế Vi Vương
18.808.704 2.219 55.037

Mạt Thế Vi Vương

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
25.478.888 3.668 85.410

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
41.856.633 6.015 94.952

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
126.457.895 20.227 205.142

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Vợ Ma
3.409.732 2.885 19.262

Vợ Ma

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
18.855.606 15.012 120.553

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
108.906.025 23.170 208.774

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư
6.072.775 1.219 31.267

Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư

Truyện tranh Toàn Chức Cao Thủ
7.995.385 762 23.273

Toàn Chức Cao Thủ

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
11.737.876 2.823 60.249

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
24.063.964 8.737 95.721

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Thám Tử Conan
51.117.214 11.981 70.033

Thám Tử Conan

Truyện tranh Đảo Chết Chóc
6.202.547 2.348 25.445

Đảo Chết Chóc

Truyện tranh Ẩn hôn 100%: Chọc tức vợ yêu mua một tặng một
30.891.774 19.749 151.832

Ẩn hôn 100%: Chọc tức vợ yêu mua một tặng một

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
40.681.093 23.185 168.801

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Cửu Trùng Tử
1.885.656 761 15.630

Cửu Trùng Tử

Truyện tranh Hoả Phụng Liêu Nguyên
4.841.888 156 5.122

Hoả Phụng Liêu Nguyên

Truyện tranh Kiếm Thần Tuyệt Thế
12.303.234 1.920 45.612

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Truyện tranh Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống
11.578.216 1.415 51.911

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
31.927.318 15.820 134.520

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Hội Pháp Sư nhiệm vụ trăm năm
6.014.809 5.240 41.698

Hội Pháp Sư nhiệm vụ trăm năm

Truyện tranh Băng Sơn Thủ Tế
14.606.927 7.157 59.942

Băng Sơn Thủ Tế

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
37.598.478 38.802 198.095

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Pháp sư không phép thuật
16.916.360 6.553 63.858

Pháp sư không phép thuật