Web dành cho user VIP với ưu điểm không quảng cáo, không giới hạn truyện theo dõi, nhiều server ảnh,...

Truyện hot

Truyện tranh Hành Trình Đế Vương
10.426.527 4.383 38.868

Hành Trình Đế Vương

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
14.945.665 11.257 79.962

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
22.000.780 27.264 135.506

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Một lời không hợp liền hút  máu
3.970.880 7.362 44.708

Một lời không hợp liền hút máu

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
28.516.819 6.669 81.052

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Tên thường dân Lv.999
2.076.155 1.846 29.816

Tên thường dân Lv.999

Truyện tranh Từ chối kết hôn với đại gia: cô dâu bỏ trốn
3.402.998 592 21.819

Từ chối kết hôn với đại gia: cô dâu bỏ trốn

Truyện tranh Tận diệt vương gia mãn triều
9.729.999 9.368 53.254

Tận diệt vương gia mãn triều

Truyện tranh Chí Tôn Chư Thiên
5.191.517 906 16.814

Chí Tôn Chư Thiên

Truyện tranh Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê
8.956.490 7.915 47.570

Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
9.483.106 11.355 53.019

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Câu Chuyện Thuê AV
3.543.123 444 13.163

Câu Chuyện Thuê AV

Truyện tranh Chúa tể học đường
10.085.570 1.698 21.155

Chúa tể học đường

Truyện tranh Này ! đừng động vào phô mai của tôi
8.132.621 9.775 59.634

Này ! đừng động vào phô mai của tôi

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
14.587.600 13.421 67.942

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
25.851.285 29.934 49.459

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương
2.490.408 2.325 22.325

Tư thế chính xác cùng bệ hạ yêu đương

Truyện tranh Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra!
2.019.694 1.839 10.878

Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra!

Truyện tranh Chocolate Vampire
2.783.032 5.106 26.711

Chocolate Vampire

Truyện tranh Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y
3.390.454 4.391 35.716

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
3.882.577 4.690 26.874

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
21.096.328 11.620 74.868

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Yêu Tiếp Thành Nghiện, Tổng Tài Quá Bá Đạo
1.345.669 1.061 15.144

Yêu Tiếp Thành Nghiện, Tổng Tài Quá Bá Đạo

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
7.561.189 2.171 8.553

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Phong Quỷ Truyền Thuyết
4.006.293 866 14.349

Phong Quỷ Truyền Thuyết

Truyện tranh Mairimashita! Iruma-kun
4.128.876 2.165 24.562

Mairimashita! Iruma-kun

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
27.343.860 5.987 69.463

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Xú Nữ Đích Hậu Cung
4.476.223 4.918 29.705

Xú Nữ Đích Hậu Cung

Truyện tranh Địa Ngục Cáo Bạch Thi
1.408.841 2.582 15.677

Địa Ngục Cáo Bạch Thi

Truyện tranh Danh Môn Thiên Hậu
9.633.851 5.655 39.032

Danh Môn Thiên Hậu

Truyện tranh Hiệp Sĩ Thánh Chiến
13.715.788 7.168 36.365

Hiệp Sĩ Thánh Chiến

Truyện tranh Tuyệt Thế Binh Vương
1.383.523 383 9.922

Tuyệt Thế Binh Vương

Truyện tranh Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên
8.064.125 1.243 25.178

Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên

Truyện tranh Nam Thần Quốc Dân Biến Thân
1.797.023 1.529 13.679

Nam Thần Quốc Dân Biến Thân

Truyện tranh Trường Học Siêu Anh Hùng
10.497.156 2.908 23.664

Trường Học Siêu Anh Hùng

Truyện tranh Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI
4.717.883 4.871 15.250

Trò Chơi Tìm Xác - KARADA SAGASHI

Truyện tranh Coffee & Vanilla
1.838.667 1.131 13.045

Coffee & Vanilla

Truyện tranh Monkey Peak - Đỉnh Núi Khỉ
1.432.287 507 5.465

Monkey Peak - Đỉnh Núi Khỉ

Truyện tranh Chồng Già Vợ Trẻ Trêu Nhau Hàng Ngày
3.065.038 2.155 38.096

Chồng Già Vợ Trẻ Trêu Nhau Hàng Ngày

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
16.831.415 13.010 88.615

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Tu Chân Giả Tại Dị Thế
7.408.789 1.497 27.586

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Truyện tranh Bá Đạo Hiệu Thảo Đích Duệ Nha Đầu
1.170.014 1.191 14.061

Bá Đạo Hiệu Thảo Đích Duệ Nha Đầu

Truyện tranh Cường Sủng Hào Môn Tiểu Manh Thê
2.978.731 2.509 15.125

Cường Sủng Hào Môn Tiểu Manh Thê

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
15.950.853 6.829 51.491

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Đấu Chiến Cuồng Triều
13.039.291 4.459 37.777

Đấu Chiến Cuồng Triều

Truyện tranh Võ lâm manh chủ
123.871 79 893

Võ lâm manh chủ

Truyện tranh Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
5.713.789 4.169 37.950

Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi

Truyện tranh Người Trong Giang Hồ
14.645.404 3.029 7.676

Người Trong Giang Hồ