Truyện thể loại Chuyển Sinh

Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc
27.769 10 1.760

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Truyện tranh Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm
768.348 324 16.269

Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

Truyện tranh Thần Võ Đế Tôn
6.298.522 1.141 38.388

Thần Võ Đế Tôn

Truyện tranh Bắt Đầu Từ Làm Ngón Tay Vàng
119.829 69 4.636

Bắt Đầu Từ Làm Ngón Tay Vàng

Truyện tranh Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới
496.029 116 9.401

Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới

Truyện tranh Công chúa thời gian có hạn
537.291 55 9.328

Công chúa thời gian có hạn

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
33.161.623 11.083 173.860

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Nhập vào thân xác của Nữ sinh trung học Karate
129.273 113 4.310

Nhập vào thân xác của Nữ sinh trung học Karate

Truyện tranh Tiên Tôn Lạc Vô Cực
2.622.232 1.335 34.020

Tiên Tôn Lạc Vô Cực

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
6.105.778 1.913 29.718

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Kiếm Vũ
8.006.156 757 27.504

Kiếm Vũ

Truyện tranh Không Thể Hòan Hảo Tuyệt Đối
45.645 25 1.945

Không Thể Hòan Hảo Tuyệt Đối

Truyện tranh Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
27.508.033 6.082 101.104

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Truyện tranh Nguyên Long
22.887.299 3.271 82.488

Nguyên Long

Truyện tranh Đừng Chọc Đứa Em Gái Bé Bỏng Của Chúng Tôi
2.277.016 205 27.878

Đừng Chọc Đứa Em Gái Bé Bỏng Của Chúng Tôi

Truyện tranh Ngũ Đại Đồ Đệ Của Charlotte
5.645.262 1.484 50.279

Ngũ Đại Đồ Đệ Của Charlotte

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
7.656.105 718 34.822

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Tiên Đế Xâm Nhập
1.593.508 233 13.893

Tiên Đế Xâm Nhập

Truyện tranh Sư Phụ Thế Giới
3.927.909 2.101 53.640

Sư Phụ Thế Giới

Truyện tranh Bạo Manh Tiểu Tiên
1.319.718 102 10.768

Bạo Manh Tiểu Tiên

Truyện tranh Đấu Trường Sinh Tử
4.420.608 267 31.313

Đấu Trường Sinh Tử

Truyện tranh The Last Male - Người Đàn Ông Cuối Cùng
445.250 373 5.919

The Last Male - Người Đàn Ông Cuối Cùng

Truyện tranh Mạt Thế Vi Vương
26.272.183 2.585 68.800

Mạt Thế Vi Vương

Truyện tranh Tôi Là Bạn Gái Cũ Của Một Người Lính
411.245 211 15.442

Tôi Là Bạn Gái Cũ Của Một Người Lính

Truyện tranh Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý
128.723 30 6.479

Cách hiệp sĩ sống như một tiểu thư quyền quý

Truyện tranh Cẩn thận nữ phụ phản diện đấy
13.236.430 9.318 122.483

Cẩn thận nữ phụ phản diện đấy

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
82.849.363 14.139 186.955

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh The dungeon Master
3.652.047 1.089 28.859

The dungeon Master

Truyện tranh I Am Behemoth Of The S Rank Monster But I Am Mistaken As A Cat And I Live As A Pet Of Elf Girl
1.928.504 2.046 32.410

I Am Behemoth Of The S Rank Monster But I Am Mistaken As A Cat And I Live As A Pet Of Elf Girl

Truyện tranh Bác Sĩ Trùng Sinh
5.641.107 1.800 31.198

Bác Sĩ Trùng Sinh

Truyện tranh Ánh Sáng Cuối Con Đường
25.969.077 22.193 177.712

Ánh Sáng Cuối Con Đường

Truyện tranh Kẻ Ăn Hại Triều Minh
137.402 119 2.216

Kẻ Ăn Hại Triều Minh

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện
3.068.997 1.730 43.955

Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện

Truyện tranh Trùng Sinh Chi Thần Đế Quy Lai
496.448 73 8.137

Trùng Sinh Chi Thần Đế Quy Lai

Truyện tranh Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại
4.767.580 1.193 56.368

Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại

Truyện tranh Tôi đã cướp mất đêm đầu tiên của nam chính
1.469.927 493 27.095

Tôi đã cướp mất đêm đầu tiên của nam chính

Truyện tranh Nghịch Thiên Chí Tôn
2.541.326 362 21.784

Nghịch Thiên Chí Tôn

Truyện tranh Phế Nữ Yêu Thần
2.229.441 1.176 39.668

Phế Nữ Yêu Thần

Truyện tranh Chí Tôn Trọng Sinh
7.426.071 615 43.675

Chí Tôn Trọng Sinh

Truyện tranh Manh hổ trọng sinh : Tướng quân đại nhân muốn ôm ôm
490.245 114 12.162

Manh hổ trọng sinh : Tướng quân đại nhân muốn ôm ôm

Truyện tranh Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền
106.099 64 5.079

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

Truyện tranh Thê Vi Thượng
502.917 107 6.022

Thê Vi Thượng

Truyện tranh Thánh Kiếm Tái Sinh
896.209 521 22.416

Thánh Kiếm Tái Sinh

Truyện tranh Ta Không Phải Nhân Vật Phản Diện
183.669 69 4.470

Ta Không Phải Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Trường Sinh Cửu Thiên Tuế
1.107.124 86 11.126

Trường Sinh Cửu Thiên Tuế

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
29.177.229 17.215 192.386

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
33.225.732 3.076 104.842

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Ta Phải Làm Hoàng Hậu
495.144 33 6.204

Ta Phải Làm Hoàng Hậu