Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Vương Phi Là Đoá Bạch Liên Hoa
82.444 33 4.436

Vương Phi Là Đoá Bạch Liên Hoa

Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
14.609.587 13.991 115.431

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Quân Hỏa Nữ Hoàng
124.187 71 8.134

Quân Hỏa Nữ Hoàng

Truyện tranh Thiên Kim Bất Hoán
1.003.380 943 11.380

Thiên Kim Bất Hoán

Truyện tranh Đứng Yên ! Phụng Chỉ Đánh Cướp Đây
43.914 7 1.168

Đứng Yên ! Phụng Chỉ Đánh Cướp Đây

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
12.543.146 1.308 60.422

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Thích Khách Tín Điều
58.158 30 1.077

Thích Khách Tín Điều

Truyện tranh Thần Hồn Võ Đế
2.648.975 290 22.376

Thần Hồn Võ Đế

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
10.106.159 6.549 73.329

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Dục huyết Thương hậu
15.664.459 10.431 89.182

Dục huyết Thương hậu

Truyện tranh Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung
1.376.608 495 19.316

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung

Truyện tranh Nô Lệ Câm
4.818.806 5.086 46.462

Nô Lệ Câm

Truyện tranh Hoa nhan sách
14.642.713 9.244 69.992

Hoa nhan sách

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
5.507.479 4.740 58.755

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Nguyên Long
17.665.565 2.602 69.369

Nguyên Long

Truyện tranh Phò Mã! Không Nên A!
2.356.590 1.512 18.577

Phò Mã! Không Nên A!

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
13.513.977 1.812 54.859

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Khuynh thế đế vương cơ
7.192.665 3.910 47.803

Khuynh thế đế vương cơ

Truyện tranh Phượng Quy Triều: Lãnh Vương Thịnh Sủng Pháp Y Phi
43.473 32 2.235

Phượng Quy Triều: Lãnh Vương Thịnh Sủng Pháp Y Phi

Truyện tranh Solo Đi Vương Gia
6.065.021 5.048 43.114

Solo Đi Vương Gia

Truyện tranh Hoàng Hậu Vô Đức
121.866 121 5.917

Hoàng Hậu Vô Đức

Truyện tranh Sao Lại Là Yêu?
78.160 77 5.137

Sao Lại Là Yêu?

Truyện tranh Sinh Tử Quyết
1.253.295 153 9.147

Sinh Tử Quyết

Truyện tranh Tận Kiển Minh Thần
8.361 14 808

Tận Kiển Minh Thần

Truyện tranh Nhất Kiếm Sương Hàn
598.517 164 7.165

Nhất Kiếm Sương Hàn

Truyện tranh Tướng Quân! Không Nên A!
550.370 202 8.728

Tướng Quân! Không Nên A!

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
34.136.511 4.631 80.362

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
2.801.413 853 33.271

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
2.408.226 706 35.582

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
6.141.214 2.315 49.703

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi
87.061 106 7.455

Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Truyện tranh Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc
3.027.104 2.354 41.776

Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc

Truyện tranh Phượng hoàng vu phi
2.717.831 608 29.321

Phượng hoàng vu phi

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
29.408.663 10.741 161.037

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Báo Cáo! Đế Quân Ngài Có Độc!
1.170.077 724 17.348

Báo Cáo! Đế Quân Ngài Có Độc!

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
5.304.280 1.266 35.186

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Thái Hậu Quân Hạ Thần
974.801 365 17.308

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Truyện tranh Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta
404.349 136 8.729

Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
13.094.652 925 47.208

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Kiếm Đồ
5.112.706 1.149 34.876

Kiếm Đồ

Truyện tranh Thê Vi Thượng
51.480 16 1.020

Thê Vi Thượng

Truyện tranh Bổn Vương muốn ngươi
67.310 20 2.744

Bổn Vương muốn ngươi

Truyện tranh Thú Hắc Cuồng Phi
2.719.464 1.652 48.551

Thú Hắc Cuồng Phi

Truyện tranh Quận chúa bất tư gia
1.661.733 768 31.210

Quận chúa bất tư gia

Truyện tranh Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng
13.037.290 10.066 96.608

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Truyện tranh Hoàng Hậu Ương Bướng
16.090.023 2.359 67.304

Hoàng Hậu Ương Bướng

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
6.012.169 569 29.019

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Ta Mới Không Gả Cho Hoàng Tử Phản Diện
3.568.487 701 36.410

Ta Mới Không Gả Cho Hoàng Tử Phản Diện