Web dành cho user VIP với ưu điểm không quảng cáo, không giới hạn truyện theo dõi, nhiều server ảnh,...

Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu
1.472.158 661 14.625

Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu

Truyện tranh Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ
1.081.912 895 19.520

Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
3.014.470 4.784 25.283

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
3.973.694 4.765 27.225

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh 101 Mỹ Nam Của Vương Phi Béo Phì
54.382 207 1.942

101 Mỹ Nam Của Vương Phi Béo Phì

Truyện tranh Thịnh Thế Lê Hoa Điện
851.207 1.480 14.194

Thịnh Thế Lê Hoa Điện

Truyện tranh Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp
699.563 916 15.417

Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp

Truyện tranh Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh
542.423 754 10.354

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh

Truyện tranh Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ
1.363.806 1.506 25.197

Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ

Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
1.366.643 2.959 21.624

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!
411.842 527 9.146

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Truyện tranh Vạn Tra Triêu Hoàng
1.273.505 1.363 16.933

Vạn Tra Triêu Hoàng

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
345.208 524 8.101

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng
656.909 895 13.964

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Truyện tranh Ta Là Bá Vương
1.321.425 386 14.411

Ta Là Bá Vương

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
3.465.912 3.808 37.057

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Dục huyết Thương hậu
5.166.142 6.488 47.723

Dục huyết Thương hậu

Truyện tranh Thần Y Nữ Ngỗ Tác
123.225 145 3.496

Thần Y Nữ Ngỗ Tác

Truyện tranh Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương
1.157.601 1.603 17.979

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân
644.519 1.135 13.198

Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

Truyện tranh Khuynh thế đế vương cơ
56.015 109 2.410

Khuynh thế đế vương cơ

Truyện tranh Tướng Quân Hữu Hỷ
254.890 198 4.194

Tướng Quân Hữu Hỷ

Truyện tranh Đế Sư Tại Thượng
894.743 2.137 11.153

Đế Sư Tại Thượng

Truyện tranh Yêu Nhan Lệnh
1.490.756 1.989 16.582

Yêu Nhan Lệnh

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
1.687.630 3.892 21.821

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Cổ Chân Nhân
2.022.297 1.132 16.577

Cổ Chân Nhân

Truyện tranh Solo Đi Vương Gia
2.458.274 3.867 26.456

Solo Đi Vương Gia

Truyện tranh Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương
799.199 725 15.001

Trùng Sinh Chuyên Sủng Độc Phi Của Nhiếp Chính Vương

Truyện tranh Chấp tử Chi Kiếm
46.219 103 1.708

Chấp tử Chi Kiếm

Truyện tranh Thần Y Yêu Hậu
97.603 139 4.042

Thần Y Yêu Hậu

Truyện tranh Thịnh Thế Y Nữ - Lãnh Vương Sủng Phi
501.430 150 5.631

Thịnh Thế Y Nữ - Lãnh Vương Sủng Phi

Truyện tranh Kiếm Đồ
2.999 28 601

Kiếm Đồ

Truyện tranh Tay Phải Của Bản Tọa Thành Tinh Rồi
61.168 86 1.131

Tay Phải Của Bản Tọa Thành Tinh Rồi

Truyện tranh Bạch Liên Yêu Cơ Người
406.700 152 4.709

Bạch Liên Yêu Cơ Người

Truyện tranh Ẩn Thế Hoa Tộc
1.269.560 2.038 24.436

Ẩn Thế Hoa Tộc

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
6.343.581 5.911 50.635

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân
2.770.345 2.773 22.797

Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân

Truyện tranh Tướng quân xin xuất chinh
6.434.404 6.754 56.265

Tướng quân xin xuất chinh

Truyện tranh Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
806.887 1.151 11.369

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Truyện tranh Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới
49.863 81 1.624

Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới

Truyện tranh Hậu Cung Kinh Mộng
236.230 60 3.325

Hậu Cung Kinh Mộng

Truyện tranh Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn
16.288 38 1.708

Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn

Truyện tranh Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm
10.182 19 728

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm

Truyện tranh Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm
99.204 218 3.375

Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm

Truyện tranh Phò Mã! Không Nên A!
687.576 853 9.569

Phò Mã! Không Nên A!

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
7.706.843 5.551 50.601

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi
6.324.598 4.678 35.941

Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi

Truyện tranh Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm
854.902 955 9.404

Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều Sớm