Web dành cho user VIP với ưu điểm không quảng cáo, không giới hạn truyện theo dõi, nhiều server ảnh,...

Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Đích Nữ Hữu Độc
3.257.914 2.962 35.578

Đích Nữ Hữu Độc

Truyện tranh Nô Lệ Câm
1.122.044 2.065 17.803

Nô Lệ Câm

Truyện tranh Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi
10.754.032 5.397 50.070

Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi

Truyện tranh Ẩn Thế Hoa Tộc
7.917.237 7.052 78.718

Ẩn Thế Hoa Tộc

Truyện tranh Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng
8.489.639 8.545 74.252

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
15.129.115 11.065 67.072

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
803.613 2.665 22.131

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
8.707.541 12.105 80.270

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
1.055.795 1.401 17.015

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Phượng Tù Hoàng
868.735 499 6.981

Phượng Tù Hoàng

Truyện tranh Phúc Hắc Vương Gia Đừng Làm Loạn
464.758 320 12.433

Phúc Hắc Vương Gia Đừng Làm Loạn

Truyện tranh Cô Nương Xấu Xí Của Trẫm
938.044 690 17.135

Cô Nương Xấu Xí Của Trẫm

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
6.334.698 4.882 54.805

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
15.188.323 9.928 84.313

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ
3.440.371 1.726 43.179

Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ

Truyện tranh Y Hậu Lệ Thiên
2.348.579 1.673 31.213

Y Hậu Lệ Thiên

Truyện tranh Nghịch Đồ Tại Thượng
86.154 103 3.489

Nghịch Đồ Tại Thượng

Truyện tranh Dương Quý Phi Là Lính Đặc Chủng
670.625 478 11.817

Dương Quý Phi Là Lính Đặc Chủng

Truyện tranh Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh
1.720.100 1.221 20.966

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh

Truyện tranh Tướng Quân Mời Ra Trận
17.313.780 11.501 98.631

Tướng Quân Mời Ra Trận

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
4.608.611 5.590 35.798

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
972.468 422 11.811

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
4.238.623 5.121 41.828

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
4.738.352 7.569 44.407

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Truyện tranh Quyền Phi Chi Đế Y Phong Hoa
580.813 607 14.977

Quyền Phi Chi Đế Y Phong Hoa

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
3.278.901 386 18.464

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện
581.619 816 16.886

Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện

Truyện tranh Trọng Sinh Tới Đại Đường
144.404 23 974

Trọng Sinh Tới Đại Đường

Truyện tranh Cửu Khuyết Phong Hoa
3.861.420 3.422 41.011

Cửu Khuyết Phong Hoa

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
1.031.473 166 7.177

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Thần Y Yêu Hậu
1.830.532 1.112 25.606

Thần Y Yêu Hậu

Truyện tranh Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ
725.101 1.879 10.757

Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ

Truyện tranh Báo Cáo! Đế Quân Ngài Có Độc!
135.455 305 5.279

Báo Cáo! Đế Quân Ngài Có Độc!

Truyện tranh Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý
321.854 189 7.138

Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý

Truyện tranh Đế Cung Đông Hoàng Phi
2.176.254 1.310 30.148

Đế Cung Đông Hoàng Phi

Truyện tranh Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc
713.853 1.305 19.645

Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc

Truyện tranh Nguyên Long
1.886.916 394 15.775

Nguyên Long

Truyện tranh Tu La Võ Thánh
88.292 15 1.217

Tu La Võ Thánh

Truyện tranh Bạo Quân Đừng Chạy, Công Chúa Muốn Vong Quốc
48.331 13 846

Bạo Quân Đừng Chạy, Công Chúa Muốn Vong Quốc

Truyện tranh Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương
9.806.364 7.187 65.227

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Ngao Bính
12.174 8 321

Ngao Bính

Truyện tranh Nhân Đạo Kỹ Nguyên
10.862 3 704

Nhân Đạo Kỹ Nguyên

Truyện tranh Nhất Chiêu Tiên
37.457 16 1.682

Nhất Chiêu Tiên

Truyện tranh Liệp Thực Vương
4.090 1 396

Liệp Thực Vương

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
958.433 201 10.048

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Khuynh thế đế vương cơ
3.113.004 2.709 29.231

Khuynh thế đế vương cơ

Truyện tranh Mười dặm hồng trang, thay huynh xuất giá
1.180.955 668 18.656

Mười dặm hồng trang, thay huynh xuất giá

Truyện tranh Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách
1.220.590 2.139 23.625

Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách