Web dành cho user VIP với ưu điểm không quảng cáo, không giới hạn truyện theo dõi, nhiều server ảnh,...

Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi
810.258 560 12.439

Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi

Truyện tranh Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp
2.144.765 2.141 25.371

Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp

Truyện tranh Thịnh Thế Lê Hoa Điện
2.199.295 3.344 25.394

Thịnh Thế Lê Hoa Điện

Truyện tranh Khuynh thế đế vương cơ
643.928 683 9.412

Khuynh thế đế vương cơ

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
8.040.454 6.868 57.360

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Ẩn Thế Hoa Tộc
2.011.126 2.740 31.644

Ẩn Thế Hoa Tộc

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
118.221 265 4.800

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Nghịch Lai Thuận Thú
6.722 42 566

Nghịch Lai Thuận Thú

Truyện tranh Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm
1.071.795 1.114 14.950

Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
6.706.239 7.180 36.736

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
114.206 296 4.255

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
67.966 72 2.696

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Yêu Nhan Lệnh
1.849.402 2.166 18.469

Yêu Nhan Lệnh

Truyện tranh Ta Nấu - Chàng Giết
101.187 143 2.092

Ta Nấu - Chàng Giết

Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
2.174.748 4.197 29.030

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Hành Trình Thịnh Sủng Chi Cẩm Tú
601.297 504 9.895

Hành Trình Thịnh Sủng Chi Cẩm Tú

Truyện tranh Khuynh Thành
13.166 56 642

Khuynh Thành

Truyện tranh Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng
1.993.559 2.532 27.427

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Truyện tranh Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh
836.376 921 13.065

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh

Truyện tranh Tướng quân xin xuất chinh
8.520.547 7.846 64.810

Tướng quân xin xuất chinh

Truyện tranh Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân
3.524.088 2.987 26.768

Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu Nhân

Truyện tranh Hoàng Thái Phi Cũng Muốn Yêu
131.097 61 3.700

Hoàng Thái Phi Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Nhất Đế Trọng Sinh Mỹ Nhân Tâm Kế
792.788 382 8.442

Nhất Đế Trọng Sinh Mỹ Nhân Tâm Kế

Truyện tranh Đích Nữ Hữu Độc
91.749 148 3.986

Đích Nữ Hữu Độc

Truyện tranh Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
1.413.104 2.290 17.328

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Truyện tranh Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách
119.572 360 5.349

Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách

Truyện tranh Cửu Khuyết Phong Hoa
175.309 331 5.011

Cửu Khuyết Phong Hoa

Truyện tranh Cổ Chân Nhân
2.626.732 1.318 19.567

Cổ Chân Nhân

Truyện tranh Dục Hỏa Độc Nữ
9.301.701 6.110 66.000

Dục Hỏa Độc Nữ

Truyện tranh Hoa Nhan Sách 2
2.231.095 1.781 18.492

Hoa Nhan Sách 2

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
3.093.867 2.834 34.831

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương
2.546.701 2.601 27.663

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Trời Sinh Một Cặp? Tôi Cự Tuyệt!
43.616 148 2.531

Trời Sinh Một Cặp? Tôi Cự Tuyệt!

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
3.434.424 5.078 27.875

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Nguyên Long
18.999 48 1.288

Nguyên Long

Truyện tranh Kiếm Đồ
32.488 67 1.912

Kiếm Đồ

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
78.210 184 4.076

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Triều Đình Có Yêu Khí
151.614 287 4.579

Triều Đình Có Yêu Khí

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
1.137.251 1.368 16.731

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Hỏa Diễm Văn Chương Phong Hoa Tuyết Nguyệt
3.836 12 192

Hỏa Diễm Văn Chương Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Truyện tranh Sư Phụ, Cái Kia Ăn Ngon!
2.936 22 434

Sư Phụ, Cái Kia Ăn Ngon!

Truyện tranh Đế Cung Đông Hoàng Phi
118.667 142 5.495

Đế Cung Đông Hoàng Phi

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
8.230.782 5.612 52.991

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Vương Gia Ba Tuổi Rưỡi Của Tôi
1.360.811 1.069 15.179

Vương Gia Ba Tuổi Rưỡi Của Tôi

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
82.827 369 3.865

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Vương tử thành phố và công chúa Amazon
3.177.318 4.810 36.441

Vương tử thành phố và công chúa Amazon

Truyện tranh Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới
186.586 218 3.811

Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới

Truyện tranh Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân
1.112.876 1.884 17.904

Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân