Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tà Y Cuồng Thê
1.806.182 955 27.457

Tà Y Cuồng Thê

Truyện tranh Khuynh thế đế vương cơ
4.759.286 3.358 38.392

Khuynh thế đế vương cơ

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
6.885.754 851 42.384

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
18.563.036 11.766 78.929

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ
2.866.717 1.910 32.510

Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ

Truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
495.792 321 16.255

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Truyện tranh Nguyên Long
11.481.033 1.657 52.128

Nguyên Long

Truyện tranh Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh
138.041 139 5.166

Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
8.534.574 9.236 64.676

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Phò Mã! Không Nên A!
2.003.747 1.473 17.057

Phò Mã! Không Nên A!

Truyện tranh Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân
2.780.367 3.048 32.995

Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

Truyện tranh Nô Lệ Câm
2.764.008 3.824 33.066

Nô Lệ Câm

Truyện tranh Dục huyết Thương hậu
13.662.490 10.176 82.764

Dục huyết Thương hậu

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
527.367 337 14.795

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Thích Khách Tín Điều
5.832 5 227

Thích Khách Tín Điều

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
2.806.648 962 24.592

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Nhân Đạo Kỹ Nguyên
637.787 186 8.841

Nhân Đạo Kỹ Nguyên

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
17.966.335 10.413 92.636

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
4.354.301 4.192 42.884

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Babylon Vương Phi
235.882 190 9.203

Babylon Vương Phi

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
6.372.452 6.103 53.235

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Thú Hắc Cuồng Phi
814.742 967 25.341

Thú Hắc Cuồng Phi

Truyện tranh Quận chúa bất tư gia
499.497 428 16.641

Quận chúa bất tư gia

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
7.876.245 5.637 62.406

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Cửu Khuyết Phong Hoa
5.394.740 3.933 50.062

Cửu Khuyết Phong Hoa

Truyện tranh Kiếm Đồ
2.204.915 701 22.668

Kiếm Đồ

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
26.106.721 4.011 67.927

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Tướng Quân Mời Ra Trận
20.307.912 11.937 108.525

Tướng Quân Mời Ra Trận

Truyện tranh Một Đời Thành Tiên
10.406 21 1.188

Một Đời Thành Tiên

Truyện tranh Kiếm Khách Phong Lưu
29.854 12 476

Kiếm Khách Phong Lưu

Truyện tranh Tiên Đế Xâm Nhập
23.989 16 1.277

Tiên Đế Xâm Nhập

Truyện tranh Mẫu Thân Ta Không Dễ Chọc
1.176.926 773 23.212

Mẫu Thân Ta Không Dễ Chọc

Truyện tranh Nữ Đế Công Lược
10.015 20 664

Nữ Đế Công Lược

Truyện tranh Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng
109.161 33 4.401

Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng

Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
12.094.773 13.457 101.856

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Y Hậu Lệ Thiên
4.591.382 2.182 44.591

Y Hậu Lệ Thiên

Truyện tranh Phượng hoàng vu phi
834.107 289 14.688

Phượng hoàng vu phi

Truyện tranh Mê Hoặc Lòng Người
350.843 500 11.486

Mê Hoặc Lòng Người

Truyện tranh Buddha - Đức Thích Ca: Khai Sáng Kiếp Đời
2.160 4 53

Buddha - Đức Thích Ca: Khai Sáng Kiếp Đời

Truyện tranh Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
7.235.819 8.851 59.513

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
7.234.157 897 35.579

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Độ Kiếp Trở Thành Học Sinh Trung Học
1.378.791 198 12.138

Độ Kiếp Trở Thành Học Sinh Trung Học

Truyện tranh Thiên Hương Mỹ Nhân
2.105.263 215 12.221

Thiên Hương Mỹ Nhân

Truyện tranh Hoàng Hậu Ương Bướng
11.390.456 2.021 54.872

Hoàng Hậu Ương Bướng

Truyện tranh Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý
782.428 387 11.886

Tang Lạc Túy Tại Nam Phong Lý

Truyện tranh Thần Hồn Võ Đế
674.333 151 10.404

Thần Hồn Võ Đế

Truyện tranh Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách
1.776.269 2.420 29.572

Trẫm Cũng Không Muốn Quá Khí Phách

Truyện tranh Nhất Kiếm Sương Hàn
208.115 45 2.993

Nhất Kiếm Sương Hàn