Truyện thể loại Comedy

Thể loại có nội dung trong sáng và cảm động, thường có các tình tiết gây cười, các xung đột nhẹ nhàng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thông Linh Phi
123.364.571 64.766 221.986

Thông Linh Phi

Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
101.189.825 61.204 163.403

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
49.620.439 51.810 139.125

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Jinbaku shounen hanako-kun
7.312.521 51.498 44.949

Jinbaku shounen hanako-kun

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
71.118.480 38.414 238.977

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
56.191.930 35.738 230.956

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người
17.366.474 33.196 77.308

Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người

Truyện tranh Anh Hùng OnePunch
62.248.991 32.386 183.520

Anh Hùng OnePunch

Truyện tranh Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
30.878.959 30.491 58.076

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
48.670.848 28.227 108.469 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu
23.203.743 26.677 75.257

Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Truyện tranh Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
38.221.719 25.450 85.729 Đủ bộ

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Truyện tranh Ác ma đừng hôn tôi
18.439.397 24.647 116.168 Đủ bộ

Ác ma đừng hôn tôi

Truyện tranh Chỉ Nhiễm Thành Hôn
29.274.392 24.542 87.449

Chỉ Nhiễm Thành Hôn

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
44.800.280 23.387 178.838

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
25.914.374 21.496 97.086

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Ẩn hôn 100%: Chọc tức vợ yêu mua một tặng một
45.244.216 21.372 186.808

Ẩn hôn 100%: Chọc tức vợ yêu mua một tặng một

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
21.559.181 20.923 118.035

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Ánh Sáng Cuối Con Đường
23.057.606 20.716 163.281

Ánh Sáng Cuối Con Đường

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
33.574.737 20.704 135.683

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Chúng ta không thể học
13.156.475 20.225 48.815

Chúng ta không thể học

Truyện tranh Vương Bài Giáo Thảo
22.866.097 18.924 62.528

Vương Bài Giáo Thảo

Truyện tranh Nữ Thần Giáng Thế
20.135.269 18.742 96.635

Nữ Thần Giáng Thế

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
41.846.873 18.612 92.613

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Đảo Hải Tặc
40.699.875 18.445 111.825

Đảo Hải Tặc

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
35.652.576 17.342 130.927

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Yêu
38.893.347 17.238 139.230

Cưng Chiều Vợ Yêu

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
21.256.984 16.510 85.330

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Tam Nhãn Hao Thiên Lục
11.946.023 15.976 40.108

Tam Nhãn Hao Thiên Lục

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
23.302.524 15.674 136.686

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime
24.600.830 15.227 146.178

Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
22.042.243 15.152 85.313

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ
15.255.387 14.980 33.973 Đủ bộ

Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ

Truyện tranh Thanh Ninh Chi Hạ
18.131.069 14.780 49.290

Thanh Ninh Chi Hạ

Truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
71.058.055 14.430 138.432

Đấu Phá Thương Khung

Truyện tranh Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên
17.538.020 14.285 60.875

Man Thê Hữu Độc, Phúc Hắc Lão Công Sủng Thượng Thiên

Truyện tranh Tôi bị idol... chuyện không thể tả
16.388.046 14.116 34.712 Đủ bộ

Tôi bị idol... chuyện không thể tả

Truyện tranh Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
22.287.535 14.086 128.277

Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy

Truyện tranh Hoàng phi 9000 tuổi
15.101.295 14.051 118.565

Hoàng phi 9000 tuổi

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
31.672.706 13.989 134.014

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng
7.682.155 13.816 62.091

Hôm nay ta cũng muốn trêu chọc nàng

Truyện tranh Lượm Được Một Tiểu Hồ Ly 2
11.976.038 13.726 53.599

Lượm Được Một Tiểu Hồ Ly 2

Truyện tranh Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng
16.397.883 13.664 47.066

Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
21.538.382 12.378 100.361

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Thám Tử Conan
59.689.348 12.308 82.082

Thám Tử Conan

Truyện tranh Huyết Tộc Cấm Vực
11.640.208 12.240 40.768 Đủ bộ

Huyết Tộc Cấm Vực

Truyện tranh Danh Môn Chí Ái
46.946.452 12.162 153.316

Danh Môn Chí Ái

Truyện tranh Tướng Quân Mời Ra Trận
21.995.363 12.159 113.362

Tướng Quân Mời Ra Trận