Web dành cho user VIP với ưu điểm không quảng cáo, không giới hạn truyện theo dõi, nhiều server ảnh,...

Truyện thể loại Đam Mỹ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Nô Lệ Câm
640.946 1.191 11.984

Nô Lệ Câm

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
3.214.105 5.194 27.190

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Nghịch Lai Thuận Thú
1.575.895 2.237 22.464

Nghịch Lai Thuận Thú

Truyện tranh Chung Cư Của Các Ảnh Đế
13.651 52 693

Chung Cư Của Các Ảnh Đế

Truyện tranh Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo
1.106.046 1.980 16.887

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
6.650.352 4.391 38.577

Lang Quân, Xin Đừng...!

Truyện tranh Circle 2
180.584 225 2.187

Circle 2

Truyện tranh Phu Phu Khuynh Thành
186.431 293 5.506

Phu Phu Khuynh Thành

Truyện tranh Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện
1.059.142 616 8.649

Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện

Truyện tranh Ô Nha
34.835 68 489

Ô Nha

Truyện tranh Ma Tôn Muốn Ôm Ôm
4.010.482 6.504 39.041

Ma Tôn Muốn Ôm Ôm

Truyện tranh Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái
658.324 1.086 12.002

Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái

Truyện tranh Cuộc Chiến Phía Sau Nhà Bếp
512.616 405 3.663

Cuộc Chiến Phía Sau Nhà Bếp

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
13.111.911 12.814 114.436

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Đứa Bé Là Của Ai ????
3.238.218 1.665 14.724

Đứa Bé Là Của Ai ????

Truyện tranh Vương Tử Và Ánh Trăng Đen
1.356.878 2.292 15.190

Vương Tử Và Ánh Trăng Đen

Truyện tranh Yêu Trong Giam Cầm
1.252.189 1.155 13.313

Yêu Trong Giam Cầm

Truyện tranh Hóa Long Ký
17.331.371 4.303 41.410

Hóa Long Ký

Truyện tranh Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ
9.556.606 3.543 37.214

Ông Bố Đơn Thân Hàng Tỷ

Truyện tranh Điều Giáo Gấu Bắc Cực
265.213 383 5.794

Điều Giáo Gấu Bắc Cực

Truyện tranh Thừa Tướng, Trẫm Biết Sai Rồi!
323.348 290 5.576

Thừa Tướng, Trẫm Biết Sai Rồi!

Truyện tranh Yêu thợ săn
1.211.177 889 10.563

Yêu thợ săn

Truyện tranh Biểu Diện Quan Hệ Nam Đoàn
102.409 185 3.743

Biểu Diện Quan Hệ Nam Đoàn

Truyện tranh Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ
647.039 1.787 9.913

Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ

Truyện tranh Bệ hạ, cầu người đừng làm yêu!
29.493 151 2.598

Bệ hạ, cầu người đừng làm yêu!

Truyện tranh Truy Bắt Ngao Ngao
1.095.554 793 12.971

Truy Bắt Ngao Ngao

Truyện tranh Ảnh Đế Yêu Hồ
88.490 224 4.653

Ảnh Đế Yêu Hồ

Truyện tranh Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)
60.076 135 1.078

Ma Đạo Tổ Sư (VIDEO)

Truyện tranh Yêu Tam Dẫn
29.595 38 536

Yêu Tam Dẫn

Truyện tranh Không ngoan
69.930 120 2.181

Không ngoan

Truyện tranh Bỉ Chi Tì Sương
140.176 151 2.915

Bỉ Chi Tì Sương

Truyện tranh Khanh Như Tơ
602.690 316 5.000

Khanh Như Tơ

Truyện tranh Thiên Thần Không Có Tiết Tháo
3.420.775 2.831 24.697

Thiên Thần Không Có Tiết Tháo

Truyện tranh Đêm Ảo Mộng Cực Lạc
336.363 445 6.644

Đêm Ảo Mộng Cực Lạc

Truyện tranh Đại Giá Thừa Tướng
9.499.554 8.416 39.095

Đại Giá Thừa Tướng

Truyện tranh Toàn Bộ Nắm Trong Tay
456.145 790 9.689

Toàn Bộ Nắm Trong Tay

Truyện tranh Xúc bất khả cập
104.246 196 3.689

Xúc bất khả cập

Truyện tranh Mang Quải Hệ Thống, Nhất Trí Mạng
161.039 473 3.800

Mang Quải Hệ Thống, Nhất Trí Mạng

Truyện tranh Tình Yêu Dưới Mái Hiên
1.157.508 744 6.311

Tình Yêu Dưới Mái Hiên

Truyện tranh Phép Tắc Trường Ogus
2.182.265 2.602 23.463

Phép Tắc Trường Ogus

Truyện tranh Niên Niên Hữu Ngư
25.649 115 1.796

Niên Niên Hữu Ngư

Truyện tranh Á Nô
352.296 1.279 9.228

Á Nô

Truyện tranh Tinh Hải Mê Long
1.641.728 755 7.773

Tinh Hải Mê Long

Truyện tranh Yêu tôn nhất định phải chịu trách nhiệm với ta
504.164 796 11.338

Yêu tôn nhất định phải chịu trách nhiệm với ta

Truyện tranh Đế Sư Tại Thượng
1.683.614 2.752 17.569

Đế Sư Tại Thượng

Truyện tranh Giang Hồ Tái Kiến
448.473 272 4.075

Giang Hồ Tái Kiến

Truyện tranh Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã
66.752 420 3.062

Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã