Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
117.797.121 24.520 209.238

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
152.564.834 23.337 228.383

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Quân Hỏa Nữ Hoàng
83.258 57 6.462

Quân Hỏa Nữ Hoàng

Truyện tranh Cái Thế Đế Tôn
13.609.991 1.296 57.109

Cái Thế Đế Tôn

Truyện tranh Dục huyết Thương hậu
15.418.087 10.407 88.521

Dục huyết Thương hậu

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
18.415.311 5.816 81.435

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Chư Giới Mạt Nhân Tại Tuyến
38.565 44 1.929

Chư Giới Mạt Nhân Tại Tuyến

Truyện tranh Cao Đẳng Linh Hồn
5.708.032 925 35.939

Cao Đẳng Linh Hồn

Truyện tranh Khuynh thế đế vương cơ
7.020.472 3.880 47.217

Khuynh thế đế vương cơ

Truyện tranh Chư giới - Tận thế online
123.856 132 5.554

Chư giới - Tận thế online

Truyện tranh Nguyên Tôn
60.100.780 16.211 175.751

Nguyên Tôn

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
31.951.065 21.794 173.246

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Thiên Đạo Đồ Thư Quán
54.880 67 2.458

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Truyện tranh Đêm Ngày Không Dứt
8.143.527 4.350 74.587

Đêm Ngày Không Dứt

Truyện tranh Nhất Kiếm Độc Tôn
4.920.002 765 33.276

Nhất Kiếm Độc Tôn

Truyện tranh Hoàng Hậu Ương Bướng
15.873.874 2.351 66.830

Hoàng Hậu Ương Bướng

Truyện tranh Thanh Đế Truyện
1.261.868 189 10.677

Thanh Đế Truyện

Truyện tranh Thần Cấp Ngư Phu
7.060.473 1.093 36.121

Thần Cấp Ngư Phu

Truyện tranh Côn Thôn Thiên Hạ
5.925.219 565 28.762

Côn Thôn Thiên Hạ

Truyện tranh Hoa nhan sách
14.325.492 9.217 69.093

Hoa nhan sách

Truyện tranh Người Tu Tiên Tại Đô Thị
5.908.786 1.529 38.987

Người Tu Tiên Tại Đô Thị

Truyện tranh Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi
1.847.335 923 24.306

Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi

Truyện tranh Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường
14.854.720 4.092 57.118

Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
13.252.429 1.778 54.130

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Công
200.162 62 5.055

Tuyệt Thế Võ Công

Truyện tranh Tôi Sẽ Trở Thành Nữ Hoàng
152.931 141 2.727

Tôi Sẽ Trở Thành Nữ Hoàng

Truyện tranh Ta Bị Phong Ấn Chín Trăm Triệu Thứ
104.941 59 3.817

Ta Bị Phong Ấn Chín Trăm Triệu Thứ

Truyện tranh Giáo chủ tân nhiệm muốn hoàn lương
9.460 9 480

Giáo chủ tân nhiệm muốn hoàn lương

Truyện tranh Bạch Dạ Chi Yểm
19.048 7 1.153

Bạch Dạ Chi Yểm

Truyện tranh Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái
3.144.028 2.411 30.899

Đâu Phải Tại Tui Muốn Giả Gái

Truyện tranh Thông Linh Phi
121.131.388 64.659 218.760

Thông Linh Phi

Truyện tranh Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ
14.123.851 2.378 46.566

Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ

Truyện tranh Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2
36.164.253 10.518 89.207

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
10.418.869 540 41.169

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Ngự Linh Thế Giới
35.355.660 7.119 70.728

Ngự Linh Thế Giới

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
43.923.895 40.397 216.469

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
27.730.699 3.872 80.175

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Cứu thế giới đi, ông chú!
3.711.845 561 20.503

Cứu thế giới đi, ông chú!

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
52.653.327 35.234 222.287

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Hệ Thống X Toàn Năng
1.005.507 317 12.633

Hệ Thống X Toàn Năng

Truyện tranh Manh Sư Tại Thượng
28.770.978 25.841 125.450

Manh Sư Tại Thượng

Truyện tranh Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế
31.798.315 3.935 99.618

Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế

Truyện tranh Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung
1.267.528 470 18.526

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
13.689.095 3.205 15.976

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Mạnh Nhất Lịch Sử
6.835.985 2.167 20.384

Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Thánh Tôn Thần Giới
27.354 22 1.701

Thánh Tôn Thần Giới

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
119.824.335 17.918 181.917

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn
24.282.720 3.805 48.580

Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn