Web dành cho user VIP với ưu điểm không quảng cáo, không giới hạn truyện theo dõi, nhiều server ảnh,...

Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên 2
127.143 180 4.060

Thác Sủng Thiên Giá Danh Viên 2

Truyện tranh Đế Vương Trắc
7.146.818 4.409 37.137

Đế Vương Trắc

Truyện tranh Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu
1.472.158 661 14.625

Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu

Truyện tranh Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ
1.081.912 895 19.520

Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên Hạ

Truyện tranh Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
5.978.792 8.830 57.389

Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy

Truyện tranh Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế
2.449.202 975 19.146

Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế

Truyện tranh Cẩm Tú Trùng Sinh: Chào Buổi Sáng Phó Thái Thái
3.414.270 1.285 26.362

Cẩm Tú Trùng Sinh: Chào Buổi Sáng Phó Thái Thái

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
15.635.066 10.972 61.890

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Linh Võ Đế Tôn
10.678.721 3.395 40.938

Linh Võ Đế Tôn

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
3.668.110 945 24.316

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Chí Tôn Chư Thiên
5.304.911 914 17.132

Chí Tôn Chư Thiên

Truyện tranh Binh Vương Này Thật Kiêu Ngạo
180.835 49 2.693

Binh Vương Này Thật Kiêu Ngạo

Truyện tranh Chọc tức vợ yêu mua một tặng một
1.283.235 1.612 19.387

Chọc tức vợ yêu mua một tặng một

Truyện tranh Báo Hệ Nam Hữu Đích Thiên Tầng Thao Lộ
96.724 174 4.765

Báo Hệ Nam Hữu Đích Thiên Tầng Thao Lộ

Truyện tranh Khóa Chặt Đôi Môi
464.391 740 14.058

Khóa Chặt Đôi Môi

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
28.800.023 6.693 81.486

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Luôn Có Yêu Quái
2.449.787 2.044 14.184

Luôn Có Yêu Quái

Truyện tranh Nhất Đại Linh Hậu
3.014.470 4.784 25.283

Nhất Đại Linh Hậu

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
19.229.668 12.496 103.750

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
19.735.336 18.562 108.367

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
3.973.694 4.765 27.225

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện
36.748 70 1.680

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện

Truyện tranh Đào Hoa Bảo Điển
843.785 227 4.806

Đào Hoa Bảo Điển

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
2.046.172 443 3.521

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Thánh Võ Tinh Thần
440.878 195 6.621

Thánh Võ Tinh Thần

Truyện tranh Ma Tôn Trông Trẻ
835.228 336 8.142

Ma Tôn Trông Trẻ

Truyện tranh Ta Và Nam Thần Cởi Áo Ngủ Rồi
2.016.776 2.046 25.019

Ta Và Nam Thần Cởi Áo Ngủ Rồi

Truyện tranh Vương Tử Và Ánh Trăng Đen
77.435 200 2.552

Vương Tử Và Ánh Trăng Đen

Truyện tranh Huynh khống công tước gả không được
2.162.330 3.019 22.448

Huynh khống công tước gả không được

Truyện tranh 101 Mỹ Nam Của Vương Phi Béo Phì
54.382 207 1.942

101 Mỹ Nam Của Vương Phi Béo Phì

Truyện tranh Tối Cường Thần Cấp Hệ Thống
10.547 22 519

Tối Cường Thần Cấp Hệ Thống

Truyện tranh Kết Hôn Không Dễ
1.655.629 2.136 11.697

Kết Hôn Không Dễ

Truyện tranh Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê
9.011.678 7.936 47.835

Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê

Truyện tranh Thịnh Thế Lê Hoa Điện
851.207 1.480 14.194

Thịnh Thế Lê Hoa Điện

Truyện tranh Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi
77.927 142 3.952

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Truyện tranh Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu
2.651.213 2.390 19.962

Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu

Truyện tranh Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y
3.461.503 4.466 36.131

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y

Truyện tranh Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp
699.563 916 15.417

Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp

Truyện tranh Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh
542.423 754 10.354

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh

Truyện tranh Xú Nữ Đích Hậu Cung
4.528.354 4.954 29.869

Xú Nữ Đích Hậu Cung

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
32.789.233 40.026 169.614

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Thông Linh Phi
69.426.441 52.218 144.401

Thông Linh Phi

Truyện tranh Tam Quốc Chí Dị
509.244 179 2.655

Tam Quốc Chí Dị

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
2.240.897 319 4.837

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Thiền Tâm Vấn Đạo
275.074 257 3.683

Thiền Tâm Vấn Đạo

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
4.321.682 1.064 26.166

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường
660.717 1.055 7.141

Tôi Ở Dị Giới Khai Ngư Đường

Truyện tranh Phong Quỷ Truyền Thuyết
4.076.164 878 14.534

Phong Quỷ Truyền Thuyết