Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
101.109 23 354

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Ám Hắc Hệ Noãn Hôn
5.662.577 4.837 77.754

Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

Truyện tranh Lấy Tình Yêu, Lấy Thời Gian
214.189 182 8.010

Lấy Tình Yêu, Lấy Thời Gian

Truyện tranh Trở Về Cổ Đại Làm Thánh Hiền
57.235 73 3.462

Trở Về Cổ Đại Làm Thánh Hiền

Truyện tranh Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ
9.383.852 1.996 36.638

Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ

Truyện tranh Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế
220.204 142 4.465

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế

Truyện tranh Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện
2.311.222 350 14.086

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện

Truyện tranh Tà Y Cuồng Thê
1.808.213 955 27.467

Tà Y Cuồng Thê

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
36.091.222 10.524 70.136

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Tiên Đế Qui Lai
8.721.758 1.020 45.682

Tiên Đế Qui Lai

Truyện tranh Ta Là Chiến Thần Vô Song
1.104.513 348 14.601

Ta Là Chiến Thần Vô Song

Truyện tranh Đô Thị Siêu Cấp Y Sinh
312.691 50 4.207

Đô Thị Siêu Cấp Y Sinh

Truyện tranh Vạn Giới Thần Chủ
7.151.726 1.568 34.268

Vạn Giới Thần Chủ

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
18.575.132 2.752 71.921

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Vô Địch Kiếm Vực
301.825 114 5.967

Vô Địch Kiếm Vực

Truyện tranh Khuynh thế đế vương cơ
4.759.411 3.358 38.393

Khuynh thế đế vương cơ

Truyện tranh Ngăn Chặn Tận Thế
1.038.730 127 9.194

Ngăn Chặn Tận Thế

Truyện tranh Hiệp Bá, Chúng Ta Không Phù Hợp
5.373 13 500

Hiệp Bá, Chúng Ta Không Phù Hợp

Truyện tranh Tiên Ma Đồng Tu
7.923.680 863 33.633

Tiên Ma Đồng Tu

Truyện tranh Thế Giới Hoàn Mỹ
6.931.083 4.553 39.662

Thế Giới Hoàn Mỹ

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
39.390.572 15.315 116.342

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
100.874.215 16.209 156.820

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
20.492.042 2.589 78.757

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
41.836.894 39.046 170.219

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Ngôi Sao Cho Tôi
538.230 1.793 29.069

Ngôi Sao Cho Tôi

Truyện tranh Khúc Cuồng Tưởng Của Ta Và Nàng Sau Khi Biến Thân
951.210 485 10.545

Khúc Cuồng Tưởng Của Ta Và Nàng Sau Khi Biến Thân

Truyện tranh Vạn Cổ Đệ Nhất Tế
1.125.413 426 13.852

Vạn Cổ Đệ Nhất Tế

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
25.271.214 13.547 118.280

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Đạp Toái Tiên Hà
7.077.274 409 28.980

Đạp Toái Tiên Hà

Truyện tranh Siêu Phàm Truyện
8.273.991 751 27.668

Siêu Phàm Truyện

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
6.885.960 851 42.385

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Tối Cường Vận Đào Hoa
4.427.584 548 24.137

Tối Cường Vận Đào Hoa

Truyện tranh Kiếm Vũ
4.083.325 433 17.710

Kiếm Vũ

Truyện tranh Long Ẩn Giả
773.956 73 7.712

Long Ẩn Giả

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
23.250.798 3.363 68.789

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Tuyệt Phẩm Y Thánh
5.163.165 627 32.128

Tuyệt Phẩm Y Thánh

Truyện tranh Võ Thần Chí Tôn
33.354 32 1.603

Võ Thần Chí Tôn

Truyện tranh Thần Võ Đế Tôn
1.765.745 743 20.085

Thần Võ Đế Tôn

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
757.866 158 10.575

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Đệ Nhất Hoàn Khố
6.167.509 891 32.060

Đệ Nhất Hoàn Khố

Truyện tranh Shipper Thần Cấp
1.566.403 425 16.506

Shipper Thần Cấp

Truyện tranh Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống
10.166.208 1.297 48.001

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống

Truyện tranh Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ
1.144.836 127 9.134

Ma Giáo Giáo Chủ Tái Xuất Giang Hồ

Truyện tranh Chúa Tể Tam Giới
3.926.551 424 22.402

Chúa Tể Tam Giới

Truyện tranh Chí Tôn Trọng Sinh
3.838.936 462 29.192

Chí Tôn Trọng Sinh

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
2.886.132 910 20.507

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
6.395.271 1.678 8.251

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
36.123.570 7.434 95.519

Linh Kiếm Tôn