Truyện thể loại Martial Arts

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
117.798.366 24.520 209.239

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Bố Vô Song
4.646.382 868 19.557

Bố Vô Song

Truyện tranh Giáo chủ tân nhiệm muốn hoàn lương
9.468 9 480

Giáo chủ tân nhiệm muốn hoàn lương

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
27.730.985 3.872 80.176

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
13.689.130 3.205 15.976

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Mạnh Nhất Lịch Sử
6.836.160 2.167 20.385

Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Tây Du
18.684.922 2.793 29.254

Tây Du

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
54.733.943 13.885 137.060

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại
4.713.389 269 25.184

Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại

Truyện tranh Cung Quỷ Kiếm Thần
1.235.075 204 12.912

Cung Quỷ Kiếm Thần

Truyện tranh Siêu Cấp Thôn Phệ Hệ Thống
82.624 83 3.853

Siêu Cấp Thôn Phệ Hệ Thống

Truyện tranh Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
546.473 224 7.771

Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân

Truyện tranh Dị Tộc Trùng Sinh
18.969.147 11.212 88.844

Dị Tộc Trùng Sinh

Truyện tranh Anh Hùng Yếu
449.390 173 7.106

Anh Hùng Yếu

Truyện tranh Cuồng Long
300.163 57 3.843

Cuồng Long

Truyện tranh Vua Thăng Cấp
9.538.619 5.530 80.268

Vua Thăng Cấp

Truyện tranh Nhất đẳng gia đinh
12.129.842 1.132 46.672

Nhất đẳng gia đinh

Truyện tranh Player
20.785 19 375

Player

Truyện tranh Quyền Bá Thiên Hạ
16.558.364 4.324 46.849

Quyền Bá Thiên Hạ

Truyện tranh Cửa Hàng Thông Thiên Giới
4.876.110 1.362 26.602

Cửa Hàng Thông Thiên Giới

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
29.504.738 9.706 108.768

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Phàm Nhân Tu Tiên
2.885.638 677 18.161

Phàm Nhân Tu Tiên

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
5.159.322 1.259 34.668

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Vương Phong Lôi truyền kỳ
21.206 7 234

Vương Phong Lôi truyền kỳ

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
40.195.702 7.726 104.976

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Vẫn Tinh Vương Triều
928 6 201

Vẫn Tinh Vương Triều

Truyện tranh Sơn Thượng chi Nhân
1.324 2 182

Sơn Thượng chi Nhân

Truyện tranh Toàn Cầu Cao Võ
4.542.588 866 33.373

Toàn Cầu Cao Võ

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
252.939 44 669

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Tuyệt Phẩm Y Thánh
9.360.118 990 44.320

Tuyệt Phẩm Y Thánh

Truyện tranh Nhật Tà Nguyệt Ma
904.987 178 3.651

Nhật Tà Nguyệt Ma

Truyện tranh Hiệp Khách Giang Hồ
47.233.943 7.482 1.268.784

Hiệp Khách Giang Hồ

Truyện tranh Tối Cường Thần Vương
18.005.507 1.336 61.658

Tối Cường Thần Vương

Truyện tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi
39.690.414 11.479 78.041

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

Truyện tranh Tiên Nghịch
11.653.651 2.014 42.821

Tiên Nghịch

Truyện tranh Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
16.444.756 1.484 48.387

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
33.864.647 4.615 79.938

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Diệu Võ Dương Oai
85.932 20 396

Diệu Võ Dương Oai

Truyện tranh Kengan Omega
4.695.288 972 12.800

Kengan Omega

Truyện tranh Soul Eater
194.353 64 1.538

Soul Eater

Truyện tranh Hỏa Võ Anh Hùng
104.281 37 462

Hỏa Võ Anh Hùng

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Ma Tôn Đương Đạo
8.044.768 916 43.245

Trọng Sinh Chi Ma Tôn Đương Đạo

Truyện tranh Nidome No Jinsei Wo Isekai De
4.294.270 2.093 43.897

Nidome No Jinsei Wo Isekai De

Truyện tranh Truyền Võ
6.657.422 1.095 29.050

Truyền Võ

Truyện tranh Tây Du Ký ngoại truyện
5.361.907 2.597 19.409

Tây Du Ký ngoại truyện

Truyện tranh Phi Lôi Đạo
3.071.241 646 24.423

Phi Lôi Đạo

Truyện tranh Long Vương Truyền Thuyết
25.176.824 7.077 91.090

Long Vương Truyền Thuyết

Truyện tranh Bất Bại Quyền Ma
2.282.941 177 11.441

Bất Bại Quyền Ma