Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Cái Thế Đế Tôn
14.039.283 1.321 58.061

Cái Thế Đế Tôn

Truyện tranh Vô Địch Kiếm Vực
3.236.892 373 23.259

Vô Địch Kiếm Vực

Truyện tranh Dị Thế Tà Quân
13.335.990 1.511 53.088

Dị Thế Tà Quân

Truyện tranh Nguyên Tôn
60.851.900 16.278 177.207

Nguyên Tôn

Truyện tranh Trường Sinh Cửu Thiên Tuế
294.510 37 5.043

Trường Sinh Cửu Thiên Tuế

Truyện tranh Ta là Đại Hoàn Đan
210.384 215 3.649

Ta là Đại Hoàn Đan

Truyện tranh Tổ Thượng Có Tiền
643.333 148 6.397

Tổ Thượng Có Tiền

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
40.273.440 5.056 113.042

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
5.604.309 1.352 38.589

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Truyện tranh Tối Cường Thần Vương
18.134.273 1.342 61.904

Tối Cường Thần Vương

Truyện tranh Biệt Khúc Cuối Cùng.
67.609 18 1.550

Biệt Khúc Cuối Cùng.

Truyện tranh Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
18.778.764 5.164 56.990

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Truyện tranh Rich Player - Người Chơi Khắc Kim
12.906.832 1.754 51.278

Rich Player - Người Chơi Khắc Kim

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
42.220.635 3.326 109.545

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
33.512.209 4.544 110.518

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
10.799.867 550 41.871

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Đại Ma Hoàng Thường Ngày Phiền Não
279.830 348 8.966

Đại Ma Hoàng Thường Ngày Phiền Não

Truyện tranh Ta Có Một Tòa Nhà Ma
1.906.895 835 19.100

Ta Có Một Tòa Nhà Ma

Truyện tranh Tiên Đế Qui Lai
13.886.754 1.402 59.636

Tiên Đế Qui Lai

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
57.720.500 8.623 112.222

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh Mở Phòng Khám Tu Tiên
1.322.968 187 13.325

Mở Phòng Khám Tu Tiên

Truyện tranh Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ
895.367 119 7.064

Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ

Truyện tranh Thiên Đạo Đồ Thư Quán
70.403 75 2.861

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Truyện tranh Ta Điên Cuồng Thăng Cấp
878.205 458 13.807

Ta Điên Cuồng Thăng Cấp

Truyện tranh Tôn Thượng
18.874.270 4.230 74.152

Tôn Thượng

Truyện tranh Vua Quái Vật
105.734 77 3.398

Vua Quái Vật

Truyện tranh Tây Du Ký ngoại truyện
5.394.306 2.607 19.528

Tây Du Ký ngoại truyện

Truyện tranh Tà Du Ký
1.055.533 351 9.627

Tà Du Ký

Truyện tranh Sơn Thượng chi Nhân
15.296 16 712

Sơn Thượng chi Nhân

Truyện tranh Đêm Ảo Mộng Cực Lạc
548.454 526 9.046

Đêm Ảo Mộng Cực Lạc

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
27.964.470 3.898 80.678

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Thông Linh Phi
121.346.491 64.674 219.031

Thông Linh Phi

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
5.132.290 1.743 26.356

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Gaikotsu kishi-sama, tadaima isekai e o dekake-chū
3.136.222 2.200 40.939

Gaikotsu kishi-sama, tadaima isekai e o dekake-chū

Truyện tranh Chí Tôn Thần Nhãn
981.755 125 13.929

Chí Tôn Thần Nhãn

Truyện tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
23.571.748 2.696 73.484

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
47.066.782 6.165 103.434

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
40.794.890 3.214 96.946

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Thần Cấp Ngư Phu
7.223.747 1.104 36.552

Thần Cấp Ngư Phu

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
54.204.360 19.464 143.220

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
124.026.146 25.820 235.042

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Thế Giới Hoàn Mỹ
7.978.996 4.710 44.696

Thế Giới Hoàn Mỹ

Truyện tranh Vị Hôn Phu Của Tôi Đã Rơi Vào Lưới Tình Với Em Gái
133.718 158 5.173

Vị Hôn Phu Của Tôi Đã Rơi Vào Lưới Tình Với Em Gái

Truyện tranh Nhất Kiếm Độc Tôn
5.267.820 786 34.484

Nhất Kiếm Độc Tôn

Truyện tranh Em là bạc hà mèo của tôi
901.426 203 11.479

Em là bạc hà mèo của tôi

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
256.530 41 673

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Đứa Con Thần Chết
6.025.882 1.061 24.834

Đứa Con Thần Chết

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
120.545.430 17.948 182.822

Toàn Chức Pháp Sư