Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
64.882.993 21.731 161.221

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Vô Địch Học Bạ Hệ Thống
1.302.815 420 14.107

Vô Địch Học Bạ Hệ Thống

Truyện tranh Trace: Kasouken Houi Kenkyuuin no Tsuisou
115.659 56 2.744

Trace: Kasouken Houi Kenkyuuin no Tsuisou

Truyện tranh Yukoku No Moriarty
1.035.709 417 9.080

Yukoku No Moriarty

Truyện tranh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
7.189.412 590 34.293

Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Truyện tranh Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh
121.052 136 5.022

Xuyên Không Cùng Kamisama Tới Thế Giới Không Có Thần Linh

Truyện tranh Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống
4.497.687 704 30.888

Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống

Truyện tranh Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
32.063.752 2.768 69.902

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
32.907.700 3.851 107.157

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Bắt Đầu Từ Làm Ngón Tay Vàng
117.697 69 4.570

Bắt Đầu Từ Làm Ngón Tay Vàng

Truyện tranh Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi
1.091.770 152 10.073

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi

Truyện tranh Quân Đoàn Nữ Tử Ngày Tận Thế Của Tôi
583.091 173 11.852

Quân Đoàn Nữ Tử Ngày Tận Thế Của Tôi

Truyện tranh Phàm Nhân Tu Tiên chi Tiên Giới thiên
3.064.069 877 23.564

Phàm Nhân Tu Tiên chi Tiên Giới thiên

Truyện tranh Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư
8.806.739 1.371 40.919

Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
6.103.826 1.913 29.710

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Đại Tượng Vô Hình
6.898.704 1.611 37.133

Đại Tượng Vô Hình

Truyện tranh Kiếm Vũ
8.004.958 756 27.501

Kiếm Vũ

Truyện tranh Tâm Vũ
183.803 102 3.791 Đủ bộ

Tâm Vũ

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
17.348.618 749 55.058

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
388.107 53 920

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Nhất Kiếm Độc Tôn
10.073.759 1.185 49.375

Nhất Kiếm Độc Tôn

Truyện tranh Nguyên Tôn
70.549.786 17.345 195.224

Nguyên Tôn

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
139.011.485 27.793 259.627

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Thiên Châu Biến
2.806.790 1.100 30.447

Thiên Châu Biến

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
51.757.678 3.863 127.487

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Cái Thế Đế Tôn
18.944.649 1.550 67.867

Cái Thế Đế Tôn

Truyện tranh Tối Cường Thần Vương
21.854.689 1.514 69.654

Tối Cường Thần Vương

Truyện tranh Sư Phụ Thế Giới
3.927.096 2.101 53.636

Sư Phụ Thế Giới

Truyện tranh Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái
3.283.487 316 17.583

Làm Sao Bây Giờ? Ta Xuyên Không Thành Tiểu Quái

Truyện tranh Đại Ma Hoàng Thường Ngày Phiền Não
1.552.443 890 19.969

Đại Ma Hoàng Thường Ngày Phiền Não

Truyện tranh Thông Thiên Chi Lộ
626.416 129 7.843

Thông Thiên Chi Lộ

Truyện tranh Bạo Manh Tiểu Tiên
1.319.117 102 10.765

Bạo Manh Tiểu Tiên

Truyện tranh Gia đình của những chiếc bóng
283.885 114 4.974

Gia đình của những chiếc bóng

Truyện tranh Tiêu diệt dị nghị trong xã hội loài người
27.230 40 1.504

Tiêu diệt dị nghị trong xã hội loài người

Truyện tranh Kuronou Syndrome
127.403 99 3.222

Kuronou Syndrome

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
23.206.517 6.303 93.697

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
41.832.771 5.320 130.803

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Vĩnh Hằng Chí Tôn
44.758.224 7.882 112.347

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Truyện tranh Đại chúa tể
20.116.919 4.295 75.853

Đại chúa tể

Truyện tranh Thông Linh Phi
124.278.032 64.791 223.185

Thông Linh Phi

Truyện tranh Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ
2.103.821 316 12.796

Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
82.845.875 14.139 186.945

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
7.404.581 5.821 52.960

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Thế giới ảo nguyệt
281.332 93 4.895

Thế giới ảo nguyệt

Truyện tranh Vạn Cổ Kiếm Thần
12.537.058 3.392 69.054

Vạn Cổ Kiếm Thần

Truyện tranh Đại chiến Titan
7.900.951 4.377 36.528

Đại chiến Titan

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
32.163.882 4.580 90.285

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
8.737.819 1.735 44.939

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế