Web dành cho user VIP với ưu điểm không quảng cáo, không giới hạn truyện theo dõi, nhiều server ảnh,...

Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Nương Tử Nhà Nông Có Hỉ Rồi
917.307 1.563 16.429

Nương Tử Nhà Nông Có Hỉ Rồi

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
445.835 827 10.930

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
9.260.446 7.440 62.172

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân
1.256.530 1.979 19.403

Thần Y Tiểu Thiếp Của Tà Quân

Truyện tranh Nữ hoàng Ai Cập
6.728.288 2.754 14.674

Nữ hoàng Ai Cập

Truyện tranh Độc Phi Tại Thượng
11.520 136 1.824

Độc Phi Tại Thượng

Truyện tranh Thời gian và không gian song song giữa anh và cô
11.375 31 932

Thời gian và không gian song song giữa anh và cô

Truyện tranh Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử
1.038.187 678 9.280

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

Truyện tranh Võ Nghịch Cửu Thiên
5.943.158 885 30.382

Võ Nghịch Cửu Thiên

Truyện tranh Người Chặn Xuyên Không
222.316 137 4.517

Người Chặn Xuyên Không

Truyện tranh Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa
254.104 865 16.763

Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa

Truyện tranh Cuộc Sống Tận Thế Bắt Đầu Từ Số 0
178.489 121 6.686

Cuộc Sống Tận Thế Bắt Đầu Từ Số 0

Truyện tranh Độc Y Cuồng Phi
168.477 186 4.590

Độc Y Cuồng Phi

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
26.591.643 14.316 89.752

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
13.026.951 6.923 77.455

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Kiếm Thần Tuyệt Thế
4.304.731 1.507 23.205

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Truyện tranh Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ
74.611 261 2.743

Trực nam tiểu kiều phi của vương phủ

Truyện tranh Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường
736.005 1.719 16.134

Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Truyện tranh Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối
3.018.140 6.244 37.795

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
7.324.005 1.895 32.639

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
14.970.735 14.692 67.117

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
11.996.456 10.475 75.931

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Đệ Nhất Chưởng Môn
1.761.555 319 10.846

Đệ Nhất Chưởng Môn

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
6.590.344 4.921 58.890

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh The Ride on King
459.733 858 7.164

The Ride on King

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
8.031.496 8.363 72.355

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
550.187 924 12.687

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện
703.114 452 5.771

Liêu Liêu Nhân Thân Tu Tiên Truyện

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
1.635.892 2.234 26.102

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Đường Tăng Cũng Quyến Rũ
321.189 366 3.801

Đường Tăng Cũng Quyến Rũ

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
309.058 693 7.650

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Nữ Đế Học Dốt
1.120.227 775 10.316

Nữ Đế Học Dốt

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
1.792.607 684 20.070

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Phú Bà Bạc Tỷ Trong Lãnh Cung
778.917 747 13.151

Phú Bà Bạc Tỷ Trong Lãnh Cung

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
32.294.277 35.332 130.995

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
18.957.653 19.296 72.951

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Truyện tranh Hệ Thống X Toàn Năng
251.479 162 5.194

Hệ Thống X Toàn Năng

Truyện tranh Legend Isekai
1.839.466 1.335 23.004

Legend Isekai

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
41.957.828 10.317 96.971

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
17.602.210 10.125 68.903

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Cổ Chân Nhân
3.172.340 1.560 21.917

Cổ Chân Nhân

Truyện tranh Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ?
1.160.604 761 16.716

Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ?

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
5.258.680 5.846 57.041

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
16.354.896 20.105 85.793

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
8.344.837 10.380 72.627

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương
8.779.028 5.793 55.978

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Truyện tranh Toàn Cơ Từ
5.667.104 10.654 39.292

Toàn Cơ Từ

Truyện tranh Thương nhân tại dị  thế giới
256.011 156 5.489

Thương nhân tại dị thế giới