Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tối Cường Đại Biểu Hoàng Kim Thận
3.107.783 282 15.616

Tối Cường Đại Biểu Hoàng Kim Thận

Truyện tranh Bệ Hạ Nhà Ta Muốn Hại Quốc
201.013 125 7.343

Bệ Hạ Nhà Ta Muốn Hại Quốc

Truyện tranh Orenchi ni Kita Onna Kishi to: Inakagurashi suru Koto ni Natta Ken?
733.958 430 9.059

Orenchi ni Kita Onna Kishi to: Inakagurashi suru Koto ni Natta Ken?

Truyện tranh Xuân Thu Bá Đồ
1.210.606 592 8.252

Xuân Thu Bá Đồ

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
6.622.999 1.442 39.127

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện
1.445.507 285 10.750

Cực Phẩm Tiên Hiệp Học Viện

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
32.882.022 13.278 102.410

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu
11.662.717 6.719 83.931

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Truyện tranh Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi
2.222.985 1.026 31.431

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi

Truyện tranh Nguyên Long
7.861.488 1.012 39.965

Nguyên Long

Truyện tranh Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét
16.505.360 14.370 111.226

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Truyện tranh Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới
3.896.849 271 24.137

Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới

Truyện tranh Vạn Tra Triêu Hoàng
3.970.294 2.631 41.510

Vạn Tra Triêu Hoàng

Truyện tranh Trọng Sinh Tiểu Y Tiên
390.699 57 6.245

Trọng Sinh Tiểu Y Tiên

Truyện tranh Bất Hủ Phàm Nhân
362.191 165 5.026

Bất Hủ Phàm Nhân

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
31.191.908 3.934 74.931

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
17.870.484 1.474 61.486

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Vạn Giới Thần Chủ
5.911.753 1.469 30.495

Vạn Giới Thần Chủ

Truyện tranh Thanh Đế Truyện
193.368 61 3.511

Thanh Đế Truyện

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
23.178.638 13.298 112.662

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối
11.088.140 14.451 94.216

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Truyện tranh Vương Phi Thông Linh
495.911 418 13.869

Vương Phi Thông Linh

Truyện tranh Khắc Kim Đại Lão
3.453.977 472 18.147

Khắc Kim Đại Lão

Truyện tranh Tối Cường Hoàn Khố Hệ Thống
2.183.353 390 19.700

Tối Cường Hoàn Khố Hệ Thống

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
23.273.811 3.786 62.258

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Khắc Kim Chi Vương
2.394.309 173 14.845

Khắc Kim Chi Vương

Truyện tranh Kiếm Vũ
1.990.184 155 9.692

Kiếm Vũ

Truyện tranh Không Tốc Tinh Ngân
1.022.056 456 18.066

Không Tốc Tinh Ngân

Truyện tranh Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện
1.911.395 1.265 16.271

Khởi Tạo Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Chí Tôn Hồng Bao Hoàng Đế
210.502 30 3.790

Chí Tôn Hồng Bao Hoàng Đế

Truyện tranh Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính
10.478.113 2.189 73.644

Tồn Tại Với Tư Cách Là Vợ Của Nam Chính

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
16.993.198 11.498 73.496

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
5.456.209 5.693 54.010

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
63.384 34 2.603

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
19.795.478 9.608 126.112

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Đệ Nhất Hoàn Khố
3.868.229 500 22.494

Đệ Nhất Hoàn Khố

Truyện tranh Thiên Tài Cuồng Y
2.187.119 143 11.630

Thiên Tài Cuồng Y

Truyện tranh Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level MAX ni Natteshimatta
700.439 884 12.535

Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level MAX ni Natteshimatta

Truyện tranh Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa
6.425.482 11.293 100.187

Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa

Truyện tranh Ta Muốn Ngao Du
49.726 25 1.654

Ta Muốn Ngao Du

Truyện tranh Tôn Thượng
8.232.705 1.352 41.387

Tôn Thượng

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
5.295.764 5.745 47.850

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Thần Võ Đế Tôn
955.439 376 14.523

Thần Võ Đế Tôn

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
10.967.542 1.275 47.857

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
16.164.662 2.350 52.978

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Thông Thần Thủ Biện
105.250 24 3.091

Thông Thần Thủ Biện

Truyện tranh Người Chặn Xuyên Không
2.141.932 413 15.553

Người Chặn Xuyên Không

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
60.453.071 12.400 135.039

Tuyệt Thế Võ Thần