Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
6.598.389 1.074 30.145

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
11.664.911 2.767 60.002

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Nhất Thế Thành Tiên
143.132 52 3.392

Nhất Thế Thành Tiên

Truyện tranh Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới
6.016.805 384 31.025

Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới

Truyện tranh Thần Võ Đế Tôn
2.362.447 823 23.130

Thần Võ Đế Tôn

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
2.160.837 236 16.877

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Ta Điên Cuồng Thăng Cấp
275.968 307 8.083

Ta Điên Cuồng Thăng Cấp

Truyện tranh Kiếm Thần Tuyệt Thế
12.262.823 1.919 45.561

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
24.988.384 4.186 74.214

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
31.321.160 2.640 88.861

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Tối Cường Thần Thú Hệ Thống
7.248.124 769 31.393

Tối Cường Thần Thú Hệ Thống

Truyện tranh Trở Về Cổ Đại Làm Thánh Hiền
228.899 135 5.664

Trở Về Cổ Đại Làm Thánh Hiền

Truyện tranh Vạn Giới Thần Chủ
7.841.140 1.596 36.100

Vạn Giới Thần Chủ

Truyện tranh Kiếm Vũ
4.745.401 504 19.603

Kiếm Vũ

Truyện tranh Nhật Kí Mưu Sinh Của Tra Nữ
97.379 67 3.854

Nhật Kí Mưu Sinh Của Tra Nữ

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
26.310.542 13.653 120.781

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Nông Nữ Thù Sắc
19.463.838 11.914 81.715

Nông Nữ Thù Sắc

Truyện tranh Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
4.915.246 818 24.909

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
3.288.846 4.410 46.066

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
27.511.418 21.095 160.032

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Hoàng Hậu Ương Bướng
12.693.627 2.138 58.338

Hoàng Hậu Ương Bướng

Truyện tranh Thanh Đế Truyện
652.991 135 7.281

Thanh Đế Truyện

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
27.772.037 4.186 70.861

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Tiên Đế Xâm Nhập
140.424 59 3.636

Tiên Đế Xâm Nhập

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
25.226.087 3.605 89.222

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Đệ Nhất Hoàn Khố
7.878.984 1.046 37.186

Đệ Nhất Hoàn Khố

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
2.031.828 536 19.793

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
960.929 489 19.630

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Tôn Thượng
13.164.139 2.988 58.044

Tôn Thượng

Truyện tranh Thiên Tài Cuồng Y
4.337.122 272 19.707

Thiên Tài Cuồng Y

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
20.431.951 2.072 74.002

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối
15.904.047 16.932 116.015

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Truyện tranh Khắc Kim Đại Lão
5.832.102 881 26.606

Khắc Kim Đại Lão

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
24.208.279 10.134 142.657

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Tối Cường Đại Biểu Hoàng Kim Thận
4.836.390 458 20.899

Tối Cường Đại Biểu Hoàng Kim Thận

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
43.408.214 16.732 124.075

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Nguyên Long
13.488.624 1.972 57.658

Nguyên Long

Truyện tranh Assassin De Aru Ore No Sutetasu Ga Yuusha Yori Mo Akiraka Ni Tsuyoi Nodaga
1.976.193 2.057 44.800

Assassin De Aru Ore No Sutetasu Ga Yuusha Yori Mo Akiraka Ni Tsuyoi Nodaga

Truyện tranh Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki
1.909.535 1.384 30.550

Genjitsu Shugi Yuusha no Oukoku Saikenki

Truyện tranh Tà Y Cuồng Thê
4.890.812 1.115 41.669

Tà Y Cuồng Thê

Truyện tranh Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn
8.798.333 1.425 37.097

Sử Thượng Đệ Nhất Chưởng Môn

Truyện tranh Ngọt ngào uy vũ: Boss sủng đến nghiện
14.400.647 1.374 45.969

Ngọt ngào uy vũ: Boss sủng đến nghiện

Truyện tranh Hoàng Hậu Bận Lắm
4.642.750 733 32.277

Hoàng Hậu Bận Lắm

Truyện tranh Kiêu Sủng Y Phi
18.785.887 10.509 94.789

Kiêu Sủng Y Phi

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
7.626.262 6.212 63.609

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Đệ Nhất Chưởng Môn
6.149.427 812 28.859

Đệ Nhất Chưởng Môn

Truyện tranh Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc
2.231.501 2.275 35.522

Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
6.771.058 6.198 54.995

Gian Phi Như Thử Đa Kiều