Web dành cho user VIP với ưu điểm không quảng cáo, không giới hạn truyện theo dõi, nhiều server ảnh,...

Tìm truyện tranh

Sắp xếp theo:
Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
34.330.268 40.739 174.901

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn
41.915.392 34.162 168.756

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Truyện tranh Thông Linh Phi
71.285.832 52.883 147.591

Thông Linh Phi

Truyện tranh Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt
86.579.525 61.045 145.456

Thuần Tình Nha Đầu Hoả Lạt Lạt

Truyện tranh Tôi thăng cấp một mình
25.348.935 31.293 142.625

Tôi thăng cấp một mình

Truyện tranh Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
23.067.253 27.501 139.062

Cô vợ ấm áp của hạ thiếu

Truyện tranh Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
40.690.937 51.987 120.169

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Truyện tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ
28.122.432 32.353 112.404

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Truyện tranh Thiểm Hôn Kiều Thê
20.748.478 18.775 111.390

Thiểm Hôn Kiều Thê

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
52.233.930 14.070 109.859

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Thâm Hải Nguy Tình
15.636.521 21.728 107.170

Thâm Hải Nguy Tình

Truyện tranh Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
20.193.267 12.761 106.608

Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình

Truyện tranh Đấm Phát Chết Luôn
40.106.779 22.805 105.769

Đấm Phát Chết Luôn

Truyện tranh Yêu Thần Ký
53.106.756 10.682 94.626

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê
38.243.086 28.205 93.697 Đủ bộ

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Truyện tranh Kim Bài Điềm Thê
18.500.663 14.097 93.167

Kim Bài Điềm Thê

Truyện tranh Đấu Phá Thương Khung
47.418.830 12.791 91.745

Đấu Phá Thương Khung

Truyện tranh Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu
14.533.326 18.870 89.279

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
21.660.560 30.242 87.787

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung
14.284.152 18.681 87.673

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
36.591.398 9.961 87.525

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Thanh Gươm Diệt Quỷ
25.366.254 12.207 86.653

Thanh Gươm Diệt Quỷ

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
31.898.069 6.934 86.171

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
35.582.802 18.773 82.595

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Truyện tranh Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối
15.632.214 11.447 82.467

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Truyện tranh Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người
10.760.419 12.346 82.266

Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người

Truyện tranh Chỉ Nhiễm Thành Hôn
26.459.320 24.802 81.260

Chỉ Nhiễm Thành Hôn

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
22.099.875 11.902 77.693

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Nguyên Tôn
17.438.149 9.223 77.072

Nguyên Tôn

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
36.130.000 7.866 76.370

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
35.804.465 7.464 76.183

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu
13.628.331 18.334 75.595

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
30.255.364 6.285 74.302

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng
13.888.557 6.040 70.323

Tổng Tài Tại Thượng

Truyện tranh Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài
27.809.509 25.323 69.920 Đủ bộ

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Truyện tranh Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu
21.275.021 26.976 69.597

Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Truyện tranh Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
15.096.540 13.492 69.460

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Truyện tranh Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người
14.778.065 33.102 69.412

Cưng Chiều Vợ Cũ: Lão Bà Đại Nhân Thật Mê Người

Truyện tranh Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời
11.532.816 6.791 69.279

Tổng Tài Hàng Tỉ Quấn Lấy Tôi: Hôn Ước Giá Trên Trời

Truyện tranh Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài
14.575.891 7.412 65.713

Tình Nhân Khế Ước Của Tổng Tài

Truyện tranh Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam
9.999.968 6.085 65.395

Một Vạn Tư Thế Công Lược Yêu Nam

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
22.568.260 6.466 64.477

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime
8.673.490 9.244 64.235

Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime

Truyện tranh Ác ma đừng hôn tôi
6.121.266 17.325 63.537

Ác ma đừng hôn tôi

Truyện tranh Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại
12.831.330 17.750 63.184

Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
16.061.218 11.146 63.035

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Phục thù thiếu gia tiểu điềm thê
5.828.604 6.766 62.508

Phục thù thiếu gia tiểu điềm thê

Truyện tranh Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
16.277.535 17.809 62.346

Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ