Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
rik
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 1
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 2
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 3
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 4
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 5
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 6
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 7
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 8
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 9
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 10
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 11
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 12
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 13
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 14
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 15
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 16
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 17
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 18
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 19
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 20
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 21
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 22
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 23
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 24
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 25
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 26
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 27
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 28
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 29
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 30
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 31
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 32
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 33
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 34
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 35
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 36
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 37
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 38
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 39
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 40
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 41
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 42
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 43
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 44
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 45
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 46
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 47
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 48
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 49
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 50
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 51
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 52
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 53
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 54
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 55
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 56
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 57
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 58
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 59
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 60
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 61
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 62
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 63
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 64
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 65
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 66
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 67
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 68
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 69
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 70
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 71
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 72
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 73
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 74
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 75
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 76
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 77
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 78
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 79
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 80
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 81
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 82
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 83
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 84
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 85
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 86
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 87
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 88
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 89
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 90
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 91
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 92
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 93
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 94
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 95
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 96
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 97
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 98
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 99
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 100
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 101
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 102
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 103
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 104
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 105
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 106
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 107
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 108
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 109
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 110
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 111
2nd Mode- Chế Độ Thứ Hai chap 3 - Trang 112
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
ĐÌnh Phong Thành viên 23:22 19/07/20 Báo vi phạm
Trên app khác ra chap 80 từ bao h r bây h mới chịu leech về
 • Author
  kou kun Thành viên 05:25 02/08/20 Báo vi phạm
  ở đâu vậy bạn ??????
 • Author
  -TạcThiênBang- ĐạiThần Thành viên 14:13 02/08/20 Báo vi phạm
  Yo manga hoặc mê truyện tranh
Author Trả lời
Bạn Thỏ thân thiện Thành viên 16:37 30/04/20 Chapter 17 Báo vi phạm
chưa ra mới à????
Author Trả lời
enough Ẩn danh 14:00 10/02/20 Chapter 17 Báo vi phạm
truyện này đéo tin được bố con thằng nào =)))
emo
Author Trả lời
WHATEVER:)) Ẩn danh 19:12 30/12/19 Chapter 17 Báo vi phạm
Có khi nào , ông thầy hồi trước xuất hiện lúc đang định lấy lại điện thoại , thầy Lâm hay gì gì đó là thủ phạm không ?emo
 • Author
  kou kun Thành viên 05:22 02/08/20 Báo vi phạm
  Không,yên tâm đi.Con người thầy ý đáng yêu như vậy,chắc chắn không phải thủ phạm !
Author Trả lời
so sad Ẩn danh 16:30 27/12/19 Chapter 17 Báo vi phạm
tới h vẫn chưa gọi điện cho thằng tóc vàng ?
 • Author
  so sad Ẩn danh 16:33 27/12/19 Báo vi phạm
  trong các câu chuyện như này nv ít nghi ngờ nhất là sát nhân nếu t là main  t sẽ gọi đi gọi lại cho tụi bạn thân. đâu có j nói là suy nghĩ trong thâm tâm chỉ có 1 ?suy nghĩ trong thâm tâm có thể thay đổi liên tục mà
Author Trả lời
FEFE FEFE Thành viên 19:25 30/11/19 Chapter 17 Báo vi phạm
emo truyện hay quá :3 mà hình như cùng tác giả với truyện hãy mang anh trai tôi đi hay sao á :3
Author Trả lời
.................... Ẩn danh 23:13 18/10/19 Chapter 17 Báo vi phạm
hóng hóng ra chap nhanh nhanh nha app...emo
Author Trả lời
vlvlvl Ẩn danh 21:41 21/08/19 Chapter 17 Báo vi phạm
emomá ra nhanh coi =((((
Author Trả lời
vlvlvl Ẩn danh 21:25 21/08/19 Chapter 11 Báo vi phạm
emoê có khi nào thằng mê làm anh hùng là sát nhân ko??? Nó có một năng lực tuyệt vời mà, có thể theo dõi người khác ở bất cứ đâu, có khi nó là sát nhân đa nhân cách cũng nên
 • Author
  . Ẩn danh 19:06 23/10/19 Báo vi phạm
  emonghe vô lý nhưng lại rất có lý
Author Trả lời
Lê xuyên Ẩn danh 13:48 29/07/19 Chapter 17 Báo vi phạm
Năng lự hung thủ là thôi miên
Author Trả lời
m i o Ẩn danh 11:16 28/07/19 Chapter 17 Báo vi phạm
ai có truyện nói về da nhân cách ko
 • Author
  È e tếtttttt Thành viên 23:33 09/02 Báo vi phạm
  Nấm đấm ( ‾́ ◡ ‾́ ) hay
Author Trả lời
... Ẩn danh 21:39 27/07/19 Chapter 17 Báo vi phạm
T nghĩ hùng thủ là ông thầy
 • Author
  ... Thành viên 17:01 08/12/19 Báo vi phạm
  thường thường kẻ trông đáng ngờ ít tỉ lệ là hung thủ lắm, kiểu cái bà nữ này nè, ban đầu cũng ghê ghê vậy mà h vẫn là ng tốt á
Author Trả lời
Legend . Thành viên 20:21 27/07/19 Chapter 8 Báo vi phạm
T ngửi thấy mùi đam mĩ đâu đó
 • Author
  m i o Ẩn danh 10:53 28/07/19 Báo vi phạm
  ừ mùi hơn nồng rồi đóemo
 • Author
  . Ẩn danh 19:06 23/10/19 Báo vi phạm
  emo
Author Trả lời
Do Cong Thành viên 14:43 27/07/19 Chapter 17 Báo vi phạm
Ra nhanh cái đc k hóng mỏi đít
Author Trả lời
Gigi S-san Thành viên 09:04 27/07/19 Chapter 4 Báo vi phạm
Nhìn nét vẽ giống tác giả “Xin hãy mang anh trai tôi đi!”
 • Author
  Y Thành viên 14:37 27/07/19 Báo vi phạm
  Chắc cùng tác giả đó