Website đang bảo trì nên tạm thời không đăng nhập và theo dõi truyện được, sự cố có thể kéo dài trong vài tiếng

Cậu Bé Của Thần Chết - Chapter 40

[Cập nhật lúc: 21:39 19/11/2020]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 1
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 2
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 3
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 4
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 5
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 6
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 7
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 8
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 9
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 10
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 11
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 12
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 13
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 14
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 15
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 16
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 17
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 18
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 19
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 20
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 21
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 22
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 23
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 24
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 25
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 26
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 27
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 28
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 29
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 30
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 31
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 32
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 33
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 34
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 35
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 36
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 37
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 38
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 39
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 40
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 41
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 42
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 43
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 44
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 45
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 46
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 47
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 48
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 49
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 50
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 51
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 52
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 53
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 54
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 55
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 56
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 57
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 58
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 59
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 60
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 61
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 62
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 63
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 64
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 65
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 66
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 67
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 68
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 69
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 70
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 71
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 72
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 73
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 74
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 75
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 76
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 77
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 78
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 79
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 80
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 81
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 82
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 83
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 84
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 85
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 86
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 87
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 88
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 89
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 90
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 91
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 92
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 93
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 94
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 95
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 96
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 97
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 98
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 99
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 100
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 101
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 102
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 103
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 104
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 105
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 106
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 107
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 108
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 109
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 110
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 111
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 112
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 113
Cậu Bé Của Thần Chết chap 40 - Trang 114
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Zed BÃ Thành viên 1 giờ trước Chapter 26 Báo vi phạm
Địt mẹ nam9 phế vật vc
Author Trả lời
To Me Love Thành viên 4 ngày trước Chapter 42 Báo vi phạm
Main mà xé được linh hồn kẻ sát nhân máu lạnh nhất thì ~~ nó lườm thôi cũng teo hết rồi.... Dùng tội phạm đối phó tội phạm...
Author Trả lời
Thiên Đường Không Cửa Thành viên 7 ngày trước Báo vi phạm
Ai muốn đọc tiếp thì qua đây nha https://m.comic.naver.com/webtoon/list.nhn?titleId=730656&no=&seq=
Khổ cái nó là tiếng Hàn nên đọc bằng máy tính nó tiện hơn. Tải tools dịch ảnh về là được
 • Author
  Nguyễn Đức Minh ✓ Thành viên 7 ngày trước Báo vi phạm
  tên tool là gì ông
 • Author
  0 0 Thành viên 7 ngày trước Báo vi phạm
  xin tên tool
 • Author
  Thiên Đường Không Cửa Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Extension copyfish nha
 • Author
  Thiên Đường Không Cửa Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Nếu không có tiền để mua full copyfish thì tải thêm extension google translate hoặc ddict
 • Author
  Scott McCall Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
  Dụng translate trên dt mà dịch ảnh trên pc hoặc dt khác
  https://www.manga-raw.club/manga/the-boy-of-death/
Author Trả lời
Quốc DÅ©ng Thành viên 7 ngày trước Chapter 42 Báo vi phạm
thật là đen đủi, thôi đành dùng 10 năm học tiếng anh để đọc truyện v
 • Author
  Thiên Đường Không Cửa Thành viên 7 ngày trước Báo vi phạm
  Bên tiếng anh nó mới chap 20 mấy à.
 • Author
  Mei Mew Thành viên 7 ngày trước Báo vi phạm
  Đọc raw hàn cũng được mà
Author Trả lời
Hoa Bạch Liên - Tạc Thiên Bang Thành viên 8 ngày trước Chapter 42 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Tsuya Yandere (Yan nghiệp quật) Thành viên 8 ngày trước Chapter 42 Báo vi phạm
gòi song lòi loz trín xĩ . Leech nhìu qué drop mẹ nó ròi
Author Trả lời
Bé Bỏng Cục CÆ°ng Thành viên 8 ngày trước Chapter 42 Báo vi phạm
Why!!?! Tại sao lại chia tay !!!?? Why ?! Aaaass
 • Author
  Một thằng wibu thừa thãi trong cái xã hội này Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  do nettruyen leech truyện của beeing.net đó
Author Trả lời
☄Nước Mắm Thêm Muối☄ Thành viên 8 ngày trước Chapter 42 Báo vi phạm
Nghỉ dịch thì thôi t đọc truyện khác :v
 • Author
  My ame is: Asker Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  nc nghe bik trẩu, nghỉ dịch vì chúng m éo ủng hộ view, m đọc truyện khác, thế m đọc ở đâu, đọc ở trang leech à, oh thế thì bộ m đọc cũng sẽ drop ngang thôi. emo
 • Author
  My ame is: Asker Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  trang chính ng ta view đéo lên nổi 1k bên leech đây chap nào cũng mấy chục ngàn view lol mẹ như cc
 • Author
  Nguyen Vương Thành viên 7 ngày trước Báo vi phạm
  Quảng cáo quá tụi nó lười đọc ở bee
 • Author
  ☄Nước Mắm Thêm Muối☄ Thành viên 7 ngày trước Báo vi phạm
  T đọc đâu kệ mẹ t :')) vào đây khóc thuê à :'))
 • Author
  Linh Nguyá»…n Thành viên 7 ngày trước Báo vi phạm
  Rác rưởi.đéo đọc cút.đéo làm việc nên đéo biết công sức ngta bỏ ra lớn như thế nào
 • Author
  Bé Bỏng Cục CÆ°ng Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Nói cái câu t đọc đâu kệ mẹ t là đã thấy độ rác rưởi của mày rồi, đọc leach thì thôi đi, đã thế còn gân cổ lên ẳng
Author Trả lời
Thiên Đường Không Cửa Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
Hết rùi.
Author Trả lời
Tin beo Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
Spoil về sau main đồng bộ 100% với linh hồn hoặc tối ưu hóa khả năng của linh hồn chắc thế đọc bản hàng nên ko hiểu nhiều
Author Trả lời
Ngô Kiên Thành viên 8 ngày trước Chapter 42 Báo vi phạm
Ông nào có link raw gửi đây nhóm tôi dịch nối cho thích đọc ở đâu thì đọc
 • Author
  Thiên Đường Không Cửa Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  https://m.comic.naver.com/webtoon/list.nhn?titleId=730656&no=&seq=
 • Author
  Thiên Đường Không Cửa Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  Nè, có chắc làm được không vậy 😶
 • Author
  Thiên Đường Không Cửa Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  Tui không đưa link độc đâu. Yên tâm.
Author Trả lời
Vô Cực Chí Cao Thượng Thần Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
Thà xem thằng Yagami của Death Note còn hơn, tuy kết cũng ngủm nhưng đc cái biết tận dụng đầu óc để lên kế hoạch nên quá trình xem khá hay ấn tượng ai như thằng main trong truyện nàyemo
 • Author
  Tin beo Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  Bác xem main là ai đi đã
 • Author
  QQ EQFl EQ R Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  Phát ngôn vcc thật, main này đc xây dựng thực tế vc nên chỉ đc như này thôi mà lại lấy ra so sánh với yagami, éo hiểu bác nghĩ gì luôn
 • Author
  giải trí game Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  Đis me so sánh 1 thằng ngồi viết 1 quấn note Op vl ngồi nhà viết thằng ở tận cung trăng còn chết đc ... Trong khi 1 thằng đổi hết tuổi thọ còn 1 năm lấy thẻ thần chết mà dùng xong vẫn phải dùng tay chân đánh đấm :)))) so sánh như l
 • Author
  Shunsuke Haise Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  So sánh khập khiễng vc
Author Trả lời
Kevin Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
:) khá sad vì 1 bộ cũng có thể gọi là tuyệt phẩm bị drop
Author Trả lời
Mê truyện Thành viên 8 ngày trước Chapter 42 Báo vi phạm
Vote pay acc cả bang xin hãy comment bên dưới👇
Author Trả lời
bui tung Thành viên 8 ngày trước Chapter 42 Báo vi phạm
Rồi drop 😭