Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
rik
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 1
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 2
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 3
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 4
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 5
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 6
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 7
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 8
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 9
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 10
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 11
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 12
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 13
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 14
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 15
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 16
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 17
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 18
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 19
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 20
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 21
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 22
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 23
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 24
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 25
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 26
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 27
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 28
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 29
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 30
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 31
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 32
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 33
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 34
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 35
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 36
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 37
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 38
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 39
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 40
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 41
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 42
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 43
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 44
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 45
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 46
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 47
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 48
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 49
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 50
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 51
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 52
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 53
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 54
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 55
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 56
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 57
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 58
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 59
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 60
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 61
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 62
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 63
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 64
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 65
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 66
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 67
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 68
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 69
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 70
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 71
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 72
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 73
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 74
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 75
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 76
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 77
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 78
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 79
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 80
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 81
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 82
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 83
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 84
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 85
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 86
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 87
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 88
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 89
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 90
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 91
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 92
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 93
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 94
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 95
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 96
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 97
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 98
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 99
Cục Gạch Xông Vào Dị Giới chap 10 - Trang 100
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Bé's Yuu's Thành viên 2 giờ trước Chapter 13 Báo vi phạm
Xem mà cười chảy nước mắt
Author Trả lời
Cỏ Bờ Tường Thành viên 2 giờ trước Chapter 13 Báo vi phạm
tưởng gặp nhau phải Bạn và Tôi chứ :))
Author Trả lời
The Bao Truong Thành viên 4 giờ trước Chapter 2 Báo vi phạm
tưởng cục gạch là main ai ngờ vẫn là người
Author Trả lời
hoàng mạnh Thành viên 5 giờ trước Chapter 6 Báo vi phạm
truyện hay đấy AD, xem bùn cười quá vũ khí mạnh nhất là gạch có khi sau này cọng cỏ là mạnh nhất :))
Author Trả lời
óc chó Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
mấy ông trung quốc hết ideas rồi à ?
Author Trả lời
đỗ Hoài Trang Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
Các bạn ơi cho mk tìm truyện có nội dung như sau:

Nu9 là thái tử phi nhưng là do thái hậu lập chứ không phải do thái tử yêu nên mới lấy, thái tử vì đã có người yêu nên chán ghét nu9, nhưng sau cùng vẫn lập người mk yêu làm thiếp và cưng chiều, tuy nhiên nu9 cũng không đếm xỉa

Một lần nu9 đang đi dạo hay làm gì đó thì bị một tên thị vệ cưỡng bức, thái tử nghe thấy tin này liền cho người đuổi nu9 đi và cho tam di cửu tộc nu9, nu9 làm hành khất 7 năm cùng đứa con của mk( k nhớ là hoàng tử hay công chúa nữa)

Sau 7 năm nu9 được triệu về cung vì nhờ có thái hậu đã điều tra và biết được thị về năm đó là do thái tử cải trang và uống rượu say rồi làm chuyện đó với nu9, tuy nhiên thái tử vẫn ghét bỏ hai mẹ con nên đã tống nàng vào lãnh cung rồi bỏ đói ( k nhớ là bỏ đói con hay mẹ chỉ nhớ là cả hai đã bị tách nhau ra)

Sau đó thì mk đã k còn nhớ gì nữa, vậy nên cầu cao nhân giúp đỡ với ạ

ngaonf: copy mình thấy cũng hay nên kiếm thử
 • Author
  love fg Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
Author Trả lời
Tiểu Quỷ Thành viên 7 giờ trước Chapter 13 Báo vi phạm
Hóng chap mới quá
Author Trả lời
. Kaka tiểutu Thành viên 7 giờ trước Chapter 13 Báo vi phạm
Truyện hài
Đọc nên bỏ não ra
Rồi đọc tiếp
Author Trả lời
. Kaka tiểutu Thành viên 8 giờ trước Chapter 3 Báo vi phạm
Tu tiên o bay đi chạy
Đuổi o lại 1 thằng học sinh
Tu tiên hạ giá rồi à
 • Author
  :) nhìn con cặc Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  đời đâu như mơ:)
 • Author
  Tangbaduy Duy Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  Tu tiên đaii trà
Author Trả lời
Link web raw tìm truyện Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
http://olalink.xyz/rawtruyenmoi1 Raw chap 14 15
Author Trả lời
quách ngân Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
bần đạo nhìn ảnh bìa là thấy tức r :)))
Author Trả lời
Nam Nguyễn Thành viên 8 giờ trước Chapter 13 Báo vi phạm
tìm truyện: main có hệ thống bán sách
 • Author
  [Tạc Thiên Bang] Cô Văn Vít Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  Ngưu thư cung ứng thương
Author Trả lời
Thanhtai Huynh Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
TÌM TRUYỆN : Thụ sống lại ở cuốn tiểu thuyết của cháu gái, có đc hệ thống tiểu khả ái, là 1 ng chính chắn nhưng xuyên vào 1 tiểu bạch liên, công9 thì có khả năng nhận ra thụ bằng cách ( thụ giản đạo khiến công hết cương nổi) công9 thà để thụ chết còn hơn để ng khác nhập vào xác thụ nên dùng cách trên để phân biệt đc phải thụ hay ko, sao khi chắc chắn ng đó là thụ thì 2 ng nhàu vào hôn nhau HÔN TRONG QUAN TÀI... nãy là cặp chính h cặp phụ
THỤ Phụ xuyên qua giống thụ chính ( hệ thống là tiểu ác ma, thụ này xuyên qua trước thụ chính, đã sắp xếp bắt cóc nữ9 để bảo vệ, tại vì thật ra có 1 vụ bắt cóc thật, nhưng thụ 9 xuyên qua lỡ thay đổi cốt truyện khiến nữ9 die nên hệ thống tự đổi thành tiểu thuyết đam mỹ chứ mới đầu nó ngôn )và bé thụ phụ này xui cực kì, nhiệm vụ cũng xui thúi não, nào là tìm QUẦN CỦA CÔNG ( anh trai thụ phụ) để hửi rồi thẩm du 🌚 , có khúc nhiệm vụ cho bé thụ này là phải thi đạt nhưng bé yếu nhất vụ này thế là mỗi lần thi ko đạt bị công đem ra ứ ừ...nát ash
Sau này 2 bé thụ đạt đc điểm có thể quay về tg thật nhưng thụ9 quay về thì nhà bị nổ kết quả xác ẻm chết banh luôn ko có xác cho nhập bắt buộc quay về tg , thụ phụ thì cũng die nốt về luôn,😂😂😂 2 tỉu hệ thống thay đổi danh tính 2 ng bằng cách mua chuột ng gác cổng = skin... và rồi là...
THỤ 9 tỉnh lại đc hôn trong quan tài
Thụ phụ thì thi ko đạt bị ứ ừ xuyên đêm
Author Trả lời
Minako Amehika Thành viên 1 ngày trước Chapter 2 Báo vi phạm
Thiên tôn mà để thằng main cầm gạch vả 1 hit dẹo 😂😂😂
 • Author
  Tạc thiên bang - Miêu đế Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
  Thời nguyên thủ của nokia đươg nhiên sẽ bá hơn rất nhiều r
Author Trả lời
T Thành viên 2 ngày trước Chapter 10 Báo vi phạm
Câu chuyện sẽ hay hơn nếu main cầm theo chiếc đt Nokia chứ ko phải viên gạch
 • Author
  Mi :) Otoko:33 Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
  :))
 • Author
  Cường kmhd Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  Nokia thì ai đỡ nổi chắc thằng nào cũng 1 hit