Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
rik
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 1
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 2
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 3
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 4
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 5
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 6
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 7
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 8
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 9
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 10
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 11
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 12
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 13
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 14
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 15
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 16
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 17
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 18
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 19
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 20
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 21
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 22
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 23
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 24
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 25
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 26
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 27
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 28
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 29
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 30
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 31
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 32
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 33
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 34
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 35
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 36
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 37
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 38
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 39
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 40
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 41
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 42
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 43
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 44
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 45
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 46
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 47
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 48
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 49
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 50
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 51
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 52
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 53
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 54
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 55
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 56
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 57
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 58
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 59
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 60
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 61
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 62
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 63
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 64
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 65
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 66
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 67
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 68
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 69
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 70
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 71
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 72
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 73
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 74
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 75
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 76
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 77
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 78
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 79
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 80
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 81
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 82
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 83
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 84
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 85
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 86
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 87
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 88
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 89
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 90
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 91
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 92
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 93
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 94
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 95
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 96
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 97
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 98
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 99
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 100
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 101
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 102
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 103
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 104
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 105
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 106
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 107
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 108
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 109
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 110
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 111
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 112
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 113
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 114
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 115
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 116
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 117
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 118
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 119
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 120
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 121
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 122
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 123
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 124
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 125
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 126
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 127
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 128
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 129
Giáo Dục Chân Chính chap 21 - Trang 130
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
kid Thành viên 2 giờ trước Chapter 22 Báo vi phạm
rác lại về với bãi rác thôi :vemo
Author Trả lời
Lưu Tinh Ngọc Diệp Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
mời các đạo hữu vào KYVIEN.ORG để đàn ca sáo nhị độ kiếp phi thăng lên linh giới, tiếp thu tiên quang gột rửa xác phàm nhé
Author Trả lời
Thảo Nguyên Thành viên 21 giờ trước Chapter 22 Báo vi phạm
Rác
Author Trả lời
Nguyễn Hân Thành viên 1 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
Ùi ui Nhức Náckkemo
Author Trả lời
Xu Công Túa Thành viên 2 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
uầy!!!!
dép Lê Bảo Bình luôn đếyemo
Author Trả lời
Minh Minh Thành viên 2 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
t nghĩ con nhỏ kia chỉ đưa tiền hối lộ cho ông thầy rác rưởi thôi emo
Author Trả lời
Dương quá Thành viên 2 ngày trước Chapter 21 Báo vi phạm
Lí do càng lớn t càng thích những người đàn ông mạnh mẽ tóc dài lãng tử kì dị chút, nhìn cuốn hút ngầu lòi. Chứ k phải kiểu thư sinh ẻo lả son phấn như mấy idol Hàn xẻng. 

Bộ truyện khiến t phân vân nên chọn main làm chồng hay bẻ cong giới tính mê chị tóc đỏ cho rồi
 • Author
  thao vu Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  bisexual là những người thích cả hai giới tính này, đỡ phải bẻ cong, lỡ gãy thì chết
Author Trả lời
Messi M10 Thành viên 2 ngày trước Chapter 21 Báo vi phạm
T nghĩ ông thầy kia bạo lực lời nói, đổ tội cô lập chứ j phải hiếp dâm con mất nết kia
Author Trả lời
Sunny Thành viên 2 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
Á đìu ông thầy chất vêu lù vip vêu lù 👍
Author Trả lời
Luno Thành viên 2 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
Tk nào láo ,đấp vỡ mồm đứa đó Truyện thoả mãn vcemo
Author Trả lời
a Thành viên 3 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
1 trong những bộ thỏa mãn nhất emo
Author Trả lời
Ăn hại có tiếng số 1 VN cái loz mm lũ thích sủa Thành viên 3 ngày trước Chapter 9 Báo vi phạm
Câu 1 dễ vãi chọn  A.B.C.D 💯
Author Trả lời
Hà vân lẵng Thành viên 3 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
aaaaa chồng tui qua mỗi chap đều tăng sức hút nha emo
Author Trả lời
Võ Huy Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Hóng
Author Trả lời
Đi ỉa bằng bô Thành viên 3 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
Học sinh thì còn vị thành niên nên còn dc giảm án, chứ giáo viên thì là xác định là thời gian tới sẽ đi viết Nhật ký trong tù cùng Khá Bảnh nhé.emo
 • Author
  ঔৣ۝cリ 乃乇尺アu刀ズ ۣۜ๖²⁴ʱ Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Trong tù ko rượu cx ko hoa :)))
 • Author
  nguc Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ
 • Author
  Dajunctic Vu Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
 • Author
  Huy Hoang Nguyen The Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ
 • Author
  Thịnh Nguyễn Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  trăng nhòm khe cửa ngắm giáo viên
 • Author
  Hololive ▪๑•̀ㅁ•́๑Շạ☪ Շɦ¡êท ßαทջ࿐ Inugami Korone Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Bên ngoài cửa sổ sao lắm phong ba?
  Thôi vậy vào đây ta ngắm trăng tà.
 • Author
  Lục Tuyết Thanh Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Trăng tà phất phơ nhìn khe cửa,
  Nến sáng trong tù chiếu hình ta.
 • Author
  Nhọ Quá Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Mình ta trong tù nhìn khe cửa
  Bên khe cửa là mấy anh gay