Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
rik
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 1
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 2
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 3
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 4
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 5
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 6
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 7
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 8
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 9
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 10
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 11
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 12
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 13
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 14
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 15
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 16
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 17
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 18
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 19
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 20
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 21
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 22
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 23
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 24
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 25
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 26
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 27
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 28
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 29
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 30
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 31
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 32
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 33
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 34
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 35
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 36
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 37
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 38
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 39
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 40
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 41
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 42
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 43
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 44
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 45
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 46
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 47
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 48
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 49
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 50
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 51
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 52
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 53
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 54
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 55
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 56
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 57
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 58
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 59
Quận Chúa Vững Vàng, Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Vỡ chap 1 - Trang 60
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
game nonchan Thành viên 36 phút trước Chapter 50 Báo vi phạm
Nữ chính trời chọn
Ôi xin lối, trời chọn chứ có phải tác giả chọn m đâu, tiếc quá .
Author Trả lời
Lax Lax Andy Thành viên 2 giờ trước Chapter 51 Báo vi phạm
Làm ơn chơi bede đi nữ 9 owii
Author Trả lời
Bất Hủ Thành viên 2 giờ trước Chapter 51 Báo vi phạm
ảo tưởng sức mạnh là có thậtemo
Author Trả lời
Lê Bảo Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
xem raw mới nhất ở đây nhé: http://mangaonline.wap.sh
Author Trả lời
𝙎.𝙃.𝘼.𝙍.𝙀 𝙍.𝘼.𝙒 Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
𝗥𝗮𝘄 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝗻𝗲̀ 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝗼̛𝗶:

𝙢𝙖𝙣𝙝𝙪𝙖𝙧𝙖𝙬.𝙬𝙖𝙥.𝙨𝙝
Author Trả lời
Miêu Miêu Thành viên 3 giờ trước Chapter 51 Báo vi phạm
Nư8 đúng là nhưng con hay ảo tưởng
Author Trả lời
Miêu Miêu Thành viên 3 giờ trước Chapter 51 Báo vi phạm
Con nuw8 ảo tưởng thật đấy , còn dám tưởng mình là nư9
Author Trả lời
Dayy Ry Thành viên 3 giờ trước Chapter 51 Báo vi phạm
đúng là na9 cái đẹp nhất là sẽ tặng cho n9 hehe
Author Trả lời
Putanginamo Bobo Thành viên 4 giờ trước Chapter 2 Báo vi phạm
bộ này vẽ trang phục chăm chút tỉ mĩ thật
có điều nv thì vẽ mắt cứ hơi bầm bầm như kiểu thiếu ngủ
Author Trả lời
Làm Giàu Máu Thành viên 6 giờ trước Chapter 51 Báo vi phạm
Đang hay.😭😭 .ra chap mới đi ak. Hóng
Author Trả lời
D Furin Thành viên 6 giờ trước Chapter 0 Báo vi phạm
ôi cái nét vẽ...nói "thích" xong mà quả mặt ko thèm biến sắc thì biết trình độ họa sĩ như nào rồi
 • Author
  No Name Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  Quan trọng cốt truyện thôi, để ý nét vẽ làm j
Author Trả lời
Ami Rain Thành viên 6 giờ trước Chapter 51 Báo vi phạm
cmt đầu nek
Author Trả lời
Vũ Yến Nhi (tên fb lun á) Thành viên 6 giờ trước Chapter 51 Báo vi phạm
đồi na9 mẹ đi tác giả :) tui k ưa ổng từ lâu r :>
 • Author
  Lê An Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  Ông hoàng đế thời cổ dại 5 the 7 thiếp tr thường nhé 
  vs lại ông lợi dụng con mụ này để lừa bả thái hậu chứ yêu con này đâu 
  bạn ko thích tr bạn nhưng xl nhé tr băng sơn thủ tế na9 rác mà tg vẫn để ông na9 sao bạn ko nói đổi đi mà kết con nữ9 vẫn quay lại vs hắn đấy thôi
Author Trả lời
Ami Rain Thành viên 14 giờ trước Chapter 50 Báo vi phạm
Ôi vái lạy trình của con đũy áo xanh đó luôn..."Nhạc dao ,ta mới là nữ chính đc ông trời chọn" hahahah..ok vậy để tao chống mắt lên xem ai là nữ chính ha ...
 • Author
  Nguyễn Thư Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  mình đọc bộ nào hầu như cx thấy bạn có duyên ghia áemo
Author Trả lời
Chi Thanh Phuong Thành viên 15 giờ trước Báo vi phạm
Tìm truyện!
Nữ giả nam trang, làm quản lí của một cô ca sĩ nổi tiếng, mà thế méo nào cô ca sĩ đấy lại là nam giả nữ :)). mình nhớ truyện có tình tiết nu9 ngủ trong túi ngủ ngoài phòng của na9 á. xong ốm nên dc na9 đưa vào phòng ngủ trên giường mình :U. sau đấy dân mạng tố na9 với nu9 làm abcdxyz với nhau, na9 phải bảo nu9 là gay :)). tớ nhớ thế thôi!

Cầu cao nhân!
 • Author
  Đom Đóm Thành viên 10 giờ trước Báo vi phạm
  Long Phượng Phiên Chuyển
 • Author
  Đom Đóm Thành viên 10 giờ trước Báo vi phạm
  Long Phụng nha bạn mình nhằm chữ phượng