Web dành cho user VIP với ưu điểm không quảng cáo, không giới hạn truyện theo dõi, nhiều server ảnh,...
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 1
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 2
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 3
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 4
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 5
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 6
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 7
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 8
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 9
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 10
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 11
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 12
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 13
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 14
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 15
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 16
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 17
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 18
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 19
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 20
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 21
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 22
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 23
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 24
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 25
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 26
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 27
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 28
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 29
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 30
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 31
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 32
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 33
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 34
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 35
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 36
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 37
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 38
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 39
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 40
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 41
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 42
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 43
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 44
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 45
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 46
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 47
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 48
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 49
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 50
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 51
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 52
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 53
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 54
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 55
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 56
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 57
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 58
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 59
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 60
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 61
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 62
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 63
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 64
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 65
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 66
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 67
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 68
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 69
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 70
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 71
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 72
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 73
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 74
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 75
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 76
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 77
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 78
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 79
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 80
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 81
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 82
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 83
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 84
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 21 - Trang 85
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
piggy Ẩn danh 3 giờ trước Chapter 12 Báo vi phạm
nữ9 khen đẹp sắc sảo tuyệt vời j mà thấy vẽ còn xấu hơn Kaleen nữa, ko có j gọi là đặc biệt hết
Author Trả lời
Võ An Yên <3 Thành viên 5 giờ trước Chapter 45 Báo vi phạm
tao thề là thích tấm pic cuối hơn tất cả
Author Trả lời
ác ma Ẩn danh 5 giờ trước Chapter 45 Báo vi phạm
ta chap tiếp ik ạ
Author Trả lời
Quyê Ẩn danh 5 giờ trước Chapter 45 Báo vi phạm
trên mahuri có chap 50 rùi đóa mn
Author Trả lời
Quyên Lệ Nguyễn Ẩn danh 5 giờ trước Chapter 45 Báo vi phạm
hóng quáemo
Author Trả lời
Meymey Ẩn danh 5 giờ trước Chapter 45 Báo vi phạm
Hóng ... hóng .... hóng dài cổ
Author Trả lời
dddd Ẩn danh 7 giờ trước Chapter 45 Báo vi phạm
hóng
Author Trả lời
snow Ẩn danh 11 giờ trước Chapter 45 Báo vi phạm
tự dưng k thích nu9 lắm, kiểu gì ấy, trẻ con trả ra trẻ con mà dần sắc sảo cũng k , nhàm nhàm lsao ấy
Author Trả lời
jjj Ẩn danh 13 giờ trước Chapter 45 Báo vi phạm
trên mahiru hi có chap 46.5 rồi á.
 • Author
  Ẩn danh 55 phút trước Báo vi phạm
  Coi ở âu z
Author Trả lời
Kha Kha Thành viên 13 giờ trước Chapter 45 Báo vi phạm
Mấy nguòi lại bảo thích tóc tím. Cơ mà cứ hoán đổi đi mà xem. Trong thâm tâm mấy bạn chắc chắn nam9 là tóc nâu rồi nên sẽ thiên vị tóc tím. Để tóc tím làm nam9 xem. Lại nghỉ đọc luôn ấy chứ. Nũ9 mà ve vs nam8 là tui nghỉ á, mạch truyện nữ9 vs nam9 mới là 1 đôi. Nữ 9 vs nam8 mà là 1 đôi chắc t hộc máu mồm.
 • Author
  NeNe Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  Chứ n8 không có quyền được yêu thương hay gì?
 • Author
  An Nhược Thành viên 11 giờ trước Báo vi phạm
  cmt trên đây thì ít đứa biết tới chứ thử lên mấy cfs fan girl tụi nó lại đấm vào mặt mày vì cái tội đục thuyền gián tiếp đấy ? , ăn nói cho cẩn thận vào , k ai động gì mình thì đừng động ng khác
Author Trả lời
Giang Ẩn danh 16 giờ trước Chapter 45 Báo vi phạm
Mãi mới ra chap🤧
Author Trả lời
gjnmcvhjdyx Ẩn danh 16 giờ trước Chapter 3 Báo vi phạm
nét vẽ y hệ nô lệ câmemo
 • Author
  cmt dạo Ẩn danh 15 giờ trước Báo vi phạm
  bộ đó đam mỹ hả bn :v nếu như là đam thì bộ này phải là bách chứ nhỉ :v ???
 • Author
  hihi Ẩn danh 6 giờ trước Báo vi phạm
  nô lệ câm là đam mỹ
Author Trả lời
Mie Mie Thành viên 16 giờ trước Chapter 27 Báo vi phạm
Ôi sao t thấy nu9 ngu vcl nhỉ
 • Author
  tu bi con tờ niu Ẩn danh 14 giờ trước Báo vi phạm
  từ chap đầu đã thấy 1. sốn trong cảnh nghèo khổ
  2. sống ở nơi chưa phát triển
  3. như một nô lệ
  4. chưa đc học hành 
  5.hay rụt rè, sợ hãi vì đánh đập nhiều
  hiểu không?
 • Author
  Mie Mie Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  T đâu nói nu9 yếu đuối? Cách ứng phó mọi chuyện của nu9 chả thông minh gì cả:))
Author Trả lời
Niu Ẩn danh 18 giờ trước Chapter 45 Báo vi phạm
sao tóc nam9 dài nhanh thếemo
cảnh cuối kích thích vl:)))
 • Author
  Linh Ẩn danh 17 giờ trước Báo vi phạm
  na9 lúc nào cũng buộc tóc mà tarrrrr?
 • Author
  Bling Bling Thành viên 15 giờ trước Báo vi phạm
  Tóc na9 chap này thực sự hư cấu đó =)))
  Tháo ra tóc cũng đâu có thể dài tới mức này đâu
  Cùng lắm là dài gần tới giữa lưng thôi
 • Author
  Bling Bling Thành viên 15 giờ trước Báo vi phạm
  Ko tin thì coi chap 43 lại đi, ổng cột tóc có dài mấy đâu mà tháo ra dài vcl lun v??? =)))
 • Author
  tu bi con tờ niu Ẩn danh 14 giờ trước Báo vi phạm
  do nu9 thức tỉnh gì đó và cứu na9
 • Author
  hihi Ẩn danh 6 giờ trước Báo vi phạm
  tóc nam9 ở chap 43 ngắn ngủn lun, mà cháp này nó dài tới thắt lưng luôn là sao. vô lí???
Author Trả lời
H Ẩn danh 18 giờ trước Chapter 45 Báo vi phạm
Đợi bao lâu nữa mới ra chap mới đây😭
 • Author
  Linh Ẩn danh 17 giờ trước Báo vi phạm
  đợi đi đợi lâu mới gay cấn=)))