Web dành cho user VIP với ưu điểm không quảng cáo, không giới hạn truyện theo dõi, nhiều server ảnh,...
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 1
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 2
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 3
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 4
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 5
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 6
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 7
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 8
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 9
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 10
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 11
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 12
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 13
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 14
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 15
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 16
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 17
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 18
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 19
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 20
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 21
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 22
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 23
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 24
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 25
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 26
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 27
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 28
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 29
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 30
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 31
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 32
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 33
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 34
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 35
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 36
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 37
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 38
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 39
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 40
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 41
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 42
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 43
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 44
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 45
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 46
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 47
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 48
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 49
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 50
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 51
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 52
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 53
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 54
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 55
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 56
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 57
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn chap 49 - Trang 58
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
dương Dương Tử Hoa Thành viên 15 phút trước Chapter 53 Báo vi phạm
ha mong là nu9 id hơn mấy con nu9 bánh bèo,thấy a đồ bà của yêu quý vào tay hắn r phải theo hắn thôi =i kiếm lời cho na8 từ na9 
emo  iQ= 10 à?
Author Trả lời
Ẩn danh 19 phút trước Chapter 52 Báo vi phạm
Đàn, đàn hồi =)))
Author Trả lời
ngư ngư Thành viên 58 phút trước Chapter 53 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Loan Ẩn danh 1 giờ trước Chapter 53 Báo vi phạm
Giả r nam phụ như cẹc
Author Trả lời
my Ẩn danh 2 giờ trước Chapter 53 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
hoang anh Thành viên 2 giờ trước Chapter 53 Báo vi phạm
Giả r
Author Trả lời
F. B.I Ẩn danh 2 giờ trước Chapter 53 Báo vi phạm
giả là cái chắc
Author Trả lời
Sky Tuyen Thành viên 5 giờ trước Chapter 53 Báo vi phạm
hóng
Author Trả lời
Nguyễn Khắc Luân Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
Chap này là chap bn truyện chữ ae nhỉ
Author Trả lời
w j p u Ẩn danh 7 giờ trước Chapter 10 Báo vi phạm
thằng lồ n rẻ rách main bệnh ung thư ?
 • Author
  Tiểu Ngư Nhi Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  ?
 • Author
  Na Hay Quạo Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
  :v??
 • Author
  Tieu teo. Ẩn danh 3 giờ trước Báo vi phạm
  :>
 • Author
  my Ẩn danh 2 giờ trước Báo vi phạm
  ???
Author Trả lời
hghg Ẩn danh 11 giờ trước Chapter 9 Báo vi phạm
Hai cha con nhận nhau ở chap nào vậy các bạn
 • Author
  ??????? Ẩn danh 10 giờ trước Báo vi phạm
  h  vẫn ch bt cố hảo cs con
 • Author
  my Ẩn danh 2 giờ trước Báo vi phạm
  ??????? đứa con xuất hiện nhiều lần lắm rồi mà vẫn không biết à rốt cuộc bạn có đọc truyện không vậy
Author Trả lời
X_x_Kawaii _Natsumi_x_x Thành viên 11 giờ trước Chapter 1 Báo vi phạm
má hay thiệt lần đầu tiên thấy số điện thoại là 123456789 công nhận ad lầy ghê áemoemo
Author Trả lời
chả ai biết đc tên mình hết qưertyuiopasdfghjklzxc Thành viên 11 giờ trước Chapter 15 Báo vi phạm
nhìn ngực của nu9 cái mất hết cảm hứng đọc truyện , nhiều lúc nổi da gà với mấy cái kiểu dáng tạo hình bánh bèo , ngày ngày đỏ mặt nhìn phát thấy chánemo
 • Author
  Fyrf Ẩn danh 10 giờ trước Báo vi phạm
  Tao cũng vậy 😐😐😐😐😐
 • Author
  my Ẩn danh 2 giờ trước Báo vi phạm
  tao thấy cũng bình thường mà ngược lại thấy còn đẹp đấy chứ
Author Trả lời
Lục Bạch Bạch Thành viên 11 giờ trước Chapter 11 Báo vi phạm
nhân vật nào dáng người cũng đẹp nhưng.....trừ nu9 là dáng người kì quặc giống bị bệnh lệch khớp cơ xương íemo
Author Trả lời
N... Ẩn danh 11 giờ trước Chapter 53 Báo vi phạm
đôi cẩu nam nữ