Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
rik
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 1
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 2
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 3
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 4
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 5
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 6
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 7
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 8
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 9
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 10
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 11
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 12
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 13
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 14
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 15
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 16
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 17
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 18
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 19
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 20
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 21
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 22
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 23
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 24
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 25
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 26
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 27
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 28
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 29
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 30
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 31
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 32
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 33
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 34
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 35
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 36
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 37
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 38
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 39
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 40
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 41
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 42
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 43
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 44
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 45
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 46
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 47
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 48
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 49
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 50
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 51
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 52
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 53
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 54
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 55
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 56
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 57
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 58
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 59
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 60
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 61
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 62
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 63
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 64
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 65
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 66
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 67
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 68
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 69
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 70
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 71
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 72
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 73
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 74
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 75
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 76
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 77
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 78
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 79
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 80
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 81
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 82
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 83
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 84
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 85
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 86
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 87
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 88
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 89
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 90
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 91
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 92
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 93
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 94
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 95
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 96
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 97
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 98
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 99
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 100
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 101
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 102
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 103
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 104
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 105
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 106
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 107
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 108
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 109
Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế chap 51 - Trang 110
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Đậu Thi Thu HÆ°Æ¡ng Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
chap 53 là chap bao nhiêu chuyện chữ vậy
Author Trả lời
Nguyễn Hùng Thành viên 15 giờ trước Chapter 36 Báo vi phạm
Có ai cho mình biết chap 53 là chương bao nhiêu light novel vậy mk cảm ơn
Author Trả lời
Thánh Vương Thành viên 1 ngày trước Chapter 45 Báo vi phạm
Má đã bá vkl, còn não to 💁‍♂️ thêm đc thần chúc phúc sll nữa 😊
Author Trả lời
GGGG Mew@OneTap Thành viên 1 ngày trước Chapter 53 Báo vi phạm
đù má đã hết ss1 à này thì bao giờ mới có ss2
 • Author
  Heart Black Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
  Mình đọc thấy có ghi là sẽ trở lại sau 3 tháng
Author Trả lời
Hỏi Làm Gì Thành viên 1 ngày trước Chapter 53 Báo vi phạm
Bao h có ss2 ae ưi
Author Trả lời
ByL NtR Thành viên 2 ngày trước Chapter 20 Báo vi phạm
Mình  thk nhóm dịch  vì đã lm nhưng dịch có mấy câu đéo hiểu gì đọc đi đọc lại vẫn thế
Author Trả lời
ByL NtR Thành viên 2 ngày trước Chapter 7 Báo vi phạm
Hắn là ai                                                    T là main nên m k có cơ vượt dc t đâu nên đừng chưng vẻ mặt đấy ra
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang Tiểu Đệ Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Thề luôn chả hiểu sao boss cuối lee-see-jun main cho 3 hit lăn quay ra đất chết ngắc mà boss phụ suzuki-echi thì đánh main gần chết phải dùng hết bài mới ăn đc => kẻ mạnh nhất ko phải kẻ khó giết nhất nhưng kẻ khó giết nhất lại là kẻ mạnh nhất :))
 • Author
  GGGG Mew@OneTap Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  có truyện chữ hả ông
 • Author
  Watumelon Blu Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  thằng khôn hơn thì là thằng khó giết hơn, giống trong game mấy con boss có đòn đơn giản nên dù dmg có to máu có trâu vẫn đánh thắng dễ dàng nhưng mấy con boss di chuyển, đòn đánh khó đoán thì chịu
Author Trả lời
• Campile • Thành viên 3 ngày trước Chapter 53 Báo vi phạm
v là 3 tháng nữa có ss2 ak
Author Trả lời
Nguyễn Phi long Thành viên 3 ngày trước Chapter 53 Báo vi phạm
Không biết vì sao nhưng vừa mới coi xong Light novel của bộ truyện này rồi thì mò mãi chả thấy chapter nào mà về thằng main đi phá đảo hầm ngục 9 tầng nha các cao nhân ở đây ai đã cày rồi thì chỉ cho em với đi
 • Author
  Nguyễn Hùng Thành viên 15 giờ trước Báo vi phạm
  emoChap 53 là chương bao nhiêu light novel vậy bạn
Author Trả lời
IQ 10000 Thành viên 3 ngày trước Chapter 53 Báo vi phạm
Có ai nhận ra là main đeo mặt nạ vào hình j cũng cool ngầu vcl, mà khi ko đeo đúng kiểu như thằng ất ơ ko:))
 • Author
  SMG-Pyro_ Ice Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Dụng cụ làm đẹp rẻ nhất mà
Author Trả lời
elder of the alternate Thành viên 3 ngày trước Chapter 53 Báo vi phạm
cái mặt cái trang ngầu vl :))
Author Trả lời
Vô Danh Thành viên 3 ngày trước Chapter 53 Báo vi phạm
Art không quá xuất sắc nhưng nội dung thì được, đáng để đợi
Author Trả lời
TẠC THIÊN BANG - TỪ TIẾU THẤT Thành viên 3 ngày trước Chapter 46 Báo vi phạm
emoVcl vòng cổ akira phan
Author Trả lời
Barbatos MBS Thành viên 3 ngày trước Chapter 53 Báo vi phạm
Mặt thật main nhìn trẻ trâu còn đeo mặt nạ vào nhìn cool ngầu.dell hiểu kiểu gì