Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
rik
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 1
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 2
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 3
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 4
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 5
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 6
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 7
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 8
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 9
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 10
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 11
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 12
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 13
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 14
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 15
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 16
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 17
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 18
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 19
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 20
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 21
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 22
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 23
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 24
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 25
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 26
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 27
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 28
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 29
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 30
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 31
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 32
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 33
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 34
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 35
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 36
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 37
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 38
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 39
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 40
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 41
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 42
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 43
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 44
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 45
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 46
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 47
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 48
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 49
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 50
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 51
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 52
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 53
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 54
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 55
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 56
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 57
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 58
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 59
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 60
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 61
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 62
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 63
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 64
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 65
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 66
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 67
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 68
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 69
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 70
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 71
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 72
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 73
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 74
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 75
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 76
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 77
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 78
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 79
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 80
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 81
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 82
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 83
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 84
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 85
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 86
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 87
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 88
Tôi Dựa Vào Bug Làm Ông Nội Người Ta chap 3 - Trang 89
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
𝕿Ạ𝕮 𝓓Ị𝔸 𝕭𝐀𝕹𝙂 _𝕭𝔸𝔑𝙂 𝙑Ǎ₦ 𝐇ÓΆ Thành viên 1 ngày trước Chapter 6 Báo vi phạm
Ơ mấy bác cứ gắt vlon lên thế... Trang bị cái đó vào rồi thì méo trang bị vũ khí được... Tao thấy nó cứ phế phế dù thêm cái skill "nộ" thì cũng chỉ được một lúc. Rồi còn cả nếu mấy bác có 2 trang bị, một A một B thì chỉ số trang bị nó cao hơn nhiều so với chỉ một cái A chớ... Cái trang bị main đưa cho gái phù hợp với tân binh chưa có đồ mạnh để mặc thôi...emo Còn tao thì nhìn mặt main là đủ biết nó simp rồi
Author Trả lời
Sẽ chửi mấy đứa thích spam mấy cái đếu ra gì Thành viên 2 ngày trước Chapter 6 Báo vi phạm
đm tuy biết main thích nhỏ nhưng main simp vloz luôn á
màu cam đấy cấp A đấy main
Sao mày ngu thế hả con
Author Trả lời
Duongminh Loc Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
Làm nv bỏ ra bầu cua thua hết chán nghi choi Cmanga
Author Trả lời
Rimuru Tempest Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
Konichiwa mina-san~
Bóe slime đáng iu đệ nhất hệ mặt trời đã xuất hiện và quay trở lại lợi hại hơn xưa. Kuhahahahahaha!!!!!
Author Trả lời
Lê Đức Tùng Thành viên 2 ngày trước Chapter 6 Báo vi phạm
Lại simp
Author Trả lời
Tran Duc Thành viên 2 ngày trước Chapter 6 Báo vi phạm
SIMP
Author Trả lời
Chủ Tịch Kirito Thành viên 2 ngày trước Chapter 6 Báo vi phạm
Cho con cặc. Như này bảo đảm đéo thể thành siêu phẩm r
Author Trả lời
Mutoha Thành viên 2 ngày trước Chapter 6 Báo vi phạm
Cái gì cũng cho thế này chết sớm
Author Trả lời
Hoa Tiểu Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
https://bitly.com.vn/mo46ax truyện mới nè ae ơi🙋🙋🙋
Author Trả lời
chamm hoiii Thành viên 2 ngày trước Chapter 6 Báo vi phạm
simp lord vãi cả lồn
Author Trả lời
vu P Thành viên 2 ngày trước Chapter 6 Báo vi phạm
vãi lìn nhặt gặp t éo tin emo
Author Trả lời
Hà Việt Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
Cái gì cũng cho gái đc , haizzz
Author Trả lời
Duongminh Loc Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Longdautroc 2210 nha
Author Trả lời
Duongminh Loc Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Tặng 2 tk cmanga minh nghĩ chơi cấp F
Tk:Duongminhloc  mk : note1
Tk:Longdautroc     mk :251288loc
Author Trả lời
Duongminh Loc Thành viên 3 ngày trước Chapter 6 Báo vi phạm
Tặng TK:cấp F ở Cmanga cho ai cần 
Duongminhloc     MK:note1
Ai cần thì lấy đi