Truyện hot

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
27.506.443 6.026 70.635

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Thông Linh Phi
126.259.960 64.902 51.478

Thông Linh Phi

Truyện tranh Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ
46.848.007 6.759 16.061

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
206.607.912 32.192 114.601

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
24.141.750 7.932 64.397

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
28.191.361 8.779 79.186

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
25.276.748 3.557 51.365

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống

Truyện tranh Học Sĩ Tái Sinh
9.856.472 1.473 34.572

Học Sĩ Tái Sinh

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
39.400.565 17.640 49.502

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
50.443.716 3.580 59.805

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
26.558.066 2.789 38.442

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Truyện tranh Hotboy Quốc Dân Là Nữ
25.274.238 20.998 77.772

Hotboy Quốc Dân Là Nữ

Truyện tranh Ta Là Chiến Thần Vô Song
10.681.855 1.572 46.646

Ta Là Chiến Thần Vô Song

Truyện tranh Quyền Bá Thiên Hạ
18.733.431 4.875 26.189

Quyền Bá Thiên Hạ

Truyện tranh Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ
38.084.118 5.793 51.349

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
41.435.413 5.578 44.879

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Trọng Sinh Ta Là Đại Thiên Thần
6.278.662 828 37.483

Trọng Sinh Ta Là Đại Thiên Thần

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
34.554.546 14.184 47.274

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn
27.266.250 4.084 29.168

Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
68.915.663 22.734 84.906

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Tối Cường Thăng Cấp
26.695.567 3.173 58.128

Tối Cường Thăng Cấp

Truyện tranh Đào Hoa Bảo Điển
18.692.173 2.558 26.381

Đào Hoa Bảo Điển

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
85.674.551 14.378 84.746

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Mạt Thế Vi Vương
27.986.236 2.653 40.116

Mạt Thế Vi Vương

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
53.246.691 6.323 73.826

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
30.724.574 3.021 43.590

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
63.580.694 8.853 49.168

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
54.806.242 42.100 88.102

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
42.078.447 23.156 79.529

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
12.034.125 4.969 19.212

Lang Quân, Xin Đừng...!

Truyện tranh Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt
56.428.721 19.932 129.699

Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
14.913.199 3.239 4.445

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
35.740.108 3.226 73.342

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
56.676.795 4.305 82.404

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Tôn Thượng
26.204.191 5.097 58.590

Tôn Thượng

Truyện tranh Phi Lôi Đạo
5.357.051 1.555 33.766

Phi Lôi Đạo

Truyện tranh Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên
13.786.039 3.361 52.025

Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên

Truyện tranh Nguyên Tôn
75.179.948 18.003 95.351

Nguyên Tôn

Truyện tranh Tây Du
20.835.612 2.916 14.298

Tây Du

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
46.309.478 8.705 73.239

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
29.279.666 6.285 63.538

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
5.194.080 630 4.559

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
139.937.261 28.337 99.459

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Bạn Gái Zombie Của Tôi
16.697.856 5.383 46.489

Bạn Gái Zombie Của Tôi

Truyện tranh Ta Điên Cuồng Thăng Cấp
4.303.421 1.041 29.672

Ta Điên Cuồng Thăng Cấp

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
74.691.578 16.384 93.909

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Yêu Thần Ký
111.720.321 16.673 86.053

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Huyết Ma Nhân
44.215.346 5.945 32.484

Huyết Ma Nhân