Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tướng Quân! Không Nên A!
1.454.014 371 11.550

Tướng Quân! Không Nên A!

Truyện tranh Bệ Hạ Nhà Ta Muốn Hại Quốc
410.438 168 8.105

Bệ Hạ Nhà Ta Muốn Hại Quốc

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
12.303.518 3.025 50.822

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng
2.204.483 381 15.547

Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng

Truyện tranh Sao Lại Là Yêu?
503.455 352 12.645

Sao Lại Là Yêu?

Truyện tranh Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh
314.293 170 4.846

Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh

Truyện tranh Thần Hồn Võ Đế
5.838.139 463 28.754

Thần Hồn Võ Đế

Truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
4.561.894 889 33.528

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
10.767.511 5.832 29.051

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Hoàng Hậu Vô Đức
412.385 256 8.865

Hoàng Hậu Vô Đức

Truyện tranh Thái Hậu Quân Hạ Thần
3.178.310 894 30.451

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
12.892.694 5.133 36.049

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Nguyên Long
24.595.356 3.517 55.568

Nguyên Long

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
20.188.460 2.627 51.385

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Quân Nhan Tựa Hoa Đào
14.870 47 4.231

Quân Nhan Tựa Hoa Đào

Truyện tranh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc
268.338 50 7.714

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Truyện tranh Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng
15.421.626 10.284 45.966

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Truyện tranh Tiên Đế Xâm Nhập
2.662.270 373 18.146

Tiên Đế Xâm Nhập

Truyện tranh Quận chúa bất tư gia
2.825.946 981 27.060

Quận chúa bất tư gia

Truyện tranh Chị Tôi Đã Nhặt về Nhà Một Nam Chính Quyến Rũ
1.255.931 289 23.391

Chị Tôi Đã Nhặt về Nhà Một Nam Chính Quyến Rũ

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
41.466.137 5.585 44.964

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Bổn Vương muốn ngươi
2.069.567 234 24.693

Bổn Vương muốn ngươi

Truyện tranh Ngự Thú Cuồng Phi
569.862 63 12.533

Ngự Thú Cuồng Phi

Truyện tranh Mejaz - Nhân gian ngọc
4.288.545 1.884 20.988

Mejaz - Nhân gian ngọc

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
5.719.448 1.284 34.230

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện
3.296.909 1.763 25.472

Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
8.548.903 1.673 32.993

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
18.750.852 1.126 40.717

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Nhân Vật Phản Diện Xứng Đôi Với Bạo Chúa
1.275.657 143 25.341

Nhân Vật Phản Diện Xứng Đôi Với Bạo Chúa

Truyện tranh Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư
7.385.977 761 53.165

Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
5.946.840 5.592 15.231

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Định Hải Phù Sinh Lục
197.728 91 3.396

Định Hải Phù Sinh Lục

Truyện tranh Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi
350.550 136 14.668

Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
19.717.489 2.041 53.274

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
8.803.178 5.941 44.259

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Kế Hoạch Tự Cứu Của Phản Phái Ma Nữ
392.920 129 18.765

Kế Hoạch Tự Cứu Của Phản Phái Ma Nữ

Truyện tranh Lui Lui Lui Lui Ra!
142.380 80 6.609

Lui Lui Lui Lui Ra!

Truyện tranh Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta
1.453.298 484 16.982

Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

Truyện tranh Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ
6.718.690 3.939 26.262

Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ

Truyện tranh Tiên Kiếm Bất Bại
2.893.659 495 20.160

Tiên Kiếm Bất Bại

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
17.682.389 11.316 41.438

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Thú Hắc Cuồng Phi
4.923.251 2.257 47.213

Thú Hắc Cuồng Phi

Truyện tranh Sinh Tử Quyết
2.915.895 322 12.725

Sinh Tử Quyết

Truyện tranh Bị Che Khuất Bởi Mặt Trời Lặn
86.199 40 3.888

Bị Che Khuất Bởi Mặt Trời Lặn

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
13.428.156 6.832 39.912

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Một Đời Thành Tiên
1.050.113 78 9.106

Một Đời Thành Tiên

Truyện tranh Ma Quân Bá Sủng: Thiên Tài Manh Bảo Cùng Phúc Hắc Mẫu Thân
989.705 97 20.876

Ma Quân Bá Sủng: Thiên Tài Manh Bảo Cùng Phúc Hắc Mẫu Thân

Truyện tranh Nàng Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Vương Gia Bệnh Kiều
823.085 112 11.100

Nàng Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Vương Gia Bệnh Kiều