Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Đấu La Đại Lục
61.468.069 10.952 61.079

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
39.453.484 17.648 49.673

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
24.358.221 5.930 42.018

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
8.718.935 7.170 46.392

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
24.827.769 6.451 50.167

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
74.742.816 16.400 94.226

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Diệu Võ Dương Oai
318.010 51 653

Diệu Võ Dương Oai

Truyện tranh Nam Thành Chờ Trăng Về
175.798 80 7.468

Nam Thành Chờ Trăng Về

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
40.508.320 5.684 86.272

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Nữ Chủ Người Đàn Ông Của Bạn Bị Hỏng Rồi
3.077.974 1.837 22.650

Nữ Chủ Người Đàn Ông Của Bạn Bị Hỏng Rồi

Truyện tranh Tiên Vương Trùng Sinh
35.209.695 4.281 63.430

Tiên Vương Trùng Sinh

Truyện tranh Tướng Quân! Không Nên A!
1.455.243 371 11.564

Tướng Quân! Không Nên A!

Truyện tranh Bệ Hạ Nhà Ta Muốn Hại Quốc
411.194 168 8.122

Bệ Hạ Nhà Ta Muốn Hại Quốc

Truyện tranh Đế Tế
2.065.534 509 15.436

Đế Tế

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
35.588.910 11.035 61.209

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
438.805 58 619

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Nghịch Lân
7.847.345 755 22.558

Nghịch Lân

Truyện tranh Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường
21.057.142 5.361 47.709

Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường

Truyện tranh Yêu Đạo Chí Tôn Yêu Hoàng Trở Về
1.336.491 185 13.422

Yêu Đạo Chí Tôn Yêu Hoàng Trở Về

Truyện tranh Tôi Không Phải Quỷ Vương
3.086.133 1.285 17.141

Tôi Không Phải Quỷ Vương

Truyện tranh Thông Thần Thủ Biện
647.651 135 8.303

Thông Thần Thủ Biện

Truyện tranh Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Cố Chấp
1.685.370 693 9.710

Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Cố Chấp

Truyện tranh Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần
9.141.623 2.501 57.045

Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần

Truyện tranh Kế Hoạch Công Lược Của Cô Vợ Gả Thay
2.375.827 355 26.945

Kế Hoạch Công Lược Của Cô Vợ Gả Thay

Truyện tranh Hỏa Vũ Diệu Dương
700.382 84 781

Hỏa Vũ Diệu Dương

Truyện tranh Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
10.698.915 6.538 37.000

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Truyện tranh Đằng Nữ
543.366 497 11.310

Đằng Nữ

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Kỷ
666.549 141 12.557

Nghịch Thiên Chiến Kỷ

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
12.306.184 3.025 50.854

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng
2.205.317 381 15.570

Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng

Truyện tranh Sao Lại Là Yêu?
503.784 352 12.656

Sao Lại Là Yêu?

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Vương
4.556.943 322 16.768

Vạn Giới Tiên Vương

Truyện tranh Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh
314.503 170 4.851

Vân Tưởng Chi Ca: Truy Ái Chỉ Lệnh

Truyện tranh Thần Ấn Vương Tọa
20.197.358 4.945 38.840

Thần Ấn Vương Tọa

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
21.421.825 4.482 46.115

Siêu Năng Lập Phương

Truyện tranh Nhất Niệm Vĩnh Hằng
1.786.097 876 13.835

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
20.368.650 841 48.125

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Thẻ Đăng Nhập Phong Ấn Siêu Cấp
24.373 48 3.045

Thẻ Đăng Nhập Phong Ấn Siêu Cấp

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
9.192.338 2.103 3.820

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Thần Hồn Võ Đế
5.840.650 463 28.771

Thần Hồn Võ Đế

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
35.314.455 4.249 65.246

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Minh Nhật Chi Kiếp
17.221 46 2.685

Minh Nhật Chi Kiếp

Truyện tranh Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư
10.814.555 1.561 31.189

Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư

Truyện tranh Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi!
9.151.322 8.791 22.559

Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi!

Truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
4.562.881 889 33.543

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
10.768.268 5.833 29.056

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Hoàng Hậu Vô Đức
412.842 256 8.873

Hoàng Hậu Vô Đức

Truyện tranh Thái Hậu Quân Hạ Thần
3.179.199 896 30.461

Thái Hậu Quân Hạ Thần