Nếu không truy cập được website, có thể xem tạm tại http://www.nettruyenapp.com

Truyện thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v..
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Khi Thám Tử Còn Đáng Sợ Hơn Cả Tội Phạm
110.359 104 3.486

Khi Thám Tử Còn Đáng Sợ Hơn Cả Tội Phạm

Truyện tranh Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô
5.031.534 3.610 21.224

Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô

Truyện tranh Tiểu Thư Bé Bỏng Đáng Yêu!
13.226.432 2.795 58.478

Tiểu Thư Bé Bỏng Đáng Yêu!

Truyện tranh Công Tước, Loạn Vừa Thôi!
5.877.631 3.327 26.275 Đủ bộ

Công Tước, Loạn Vừa Thôi!

Truyện tranh Tôi Muốn Làm Tiếp Tân Của Thế Giới Ma Pháp
406.051 327 5.704

Tôi Muốn Làm Tiếp Tân Của Thế Giới Ma Pháp

Truyện tranh Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi
13.583.395 1.645 20.449

Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Truyện tranh Cô Vợ Nhỏ Nuông Chiều Quá Lại Thành Ác!!
18.175.016 2.361 35.140

Cô Vợ Nhỏ Nuông Chiều Quá Lại Thành Ác!!

Truyện tranh Nam Thần Quốc Dân Quấn Lấy Tôi
12.197.429 2.351 14.181 Đủ bộ

Nam Thần Quốc Dân Quấn Lấy Tôi

Truyện tranh Sủng Mật Bảo Bối Của Tổng Tài Hàng Tỷ
2.467.229 746 6.443

Sủng Mật Bảo Bối Của Tổng Tài Hàng Tỷ

Truyện tranh Mèo Béo Và Thỏ Giấy
26.198 96 299

Mèo Béo Và Thỏ Giấy

Truyện tranh Tinh Lộ Phù Thủy
25.734 190 685

Tinh Lộ Phù Thủy

Truyện tranh Tôi Bị "Ăn" Ngay Lập Tức Khi Xuyên Qua Thế Giới Khác
159.772 267 1.947

Tôi Bị "Ăn" Ngay Lập Tức Khi Xuyên Qua Thế Giới Khác

Truyện tranh Làm Cậu Bé Này Thích Tôi Là Điều Bất Khả Thi
27.016 64 1.354

Làm Cậu Bé Này Thích Tôi Là Điều Bất Khả Thi

Truyện tranh Trùng Sinh Chi Ức Mặc Ảnh Hậu Yêu Thượng Vị
178.457 160 1.077

Trùng Sinh Chi Ức Mặc Ảnh Hậu Yêu Thượng Vị

Truyện tranh Wallpaper
58.345 75 396

Wallpaper

Truyện tranh Tama No Gohoubi
23.113 67 800

Tama No Gohoubi

Truyện tranh Điệm Để Tiểu Phù Thủy
22.503 100 888

Điệm Để Tiểu Phù Thủy

Truyện tranh Dụ Sủng, Mua Cái Daddy Về Sủng Mommy
90.294 36 890

Dụ Sủng, Mua Cái Daddy Về Sủng Mommy

Truyện tranh Loading artist
64.497 12 69

Loading artist

Truyện tranh Cố Lên! cô Đầu Bếp
196.683 309 790 Đủ bộ

Cố Lên! cô Đầu Bếp

Truyện tranh Cửu Vĩ Hồ Ly phần 3
48.206 25 74

Cửu Vĩ Hồ Ly phần 3

Truyện tranh Sweet Trap
2.897 4 12 Đủ bộ

Sweet Trap

Truyện tranh Type-Moon Doujinshi
10.469 5 28 Đủ bộ

Type-Moon Doujinshi

Truyện tranh Hậu Dấu Ấn Rồng Thiêng
149.202 5 174

Hậu Dấu Ấn Rồng Thiêng

Truyện tranh Survival Game: The Antidote
9.002 4 21

Survival Game: The Antidote

Truyện tranh Ghost
2.101 2 4

Ghost

Truyện tranh Tạp chí truyện tranh Việt Nam online - TTVO
3.683 3 6

Tạp chí truyện tranh Việt Nam online - TTVO

Truyện tranh Maple Story
4.198 1 0

Maple Story