Truyện thể loại Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
24.355.938 5.928 42.005

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
8.707.295 7.143 46.268

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
24.824.016 6.448 50.125

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Học Viện Phi Nhân
723.374 156 5.127

Học Viện Phi Nhân

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
74.735.822 16.397 94.176

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Con Gái Tôi Là Zombie
644.584 737 3.098

Con Gái Tôi Là Zombie

Truyện tranh Diệu Võ Dương Oai
317.852 51 653

Diệu Võ Dương Oai

Truyện tranh Nam Thành Chờ Trăng Về
174.396 80 7.446

Nam Thành Chờ Trăng Về

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
40.499.120 5.683 86.199

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Nữ Chủ Người Đàn Ông Của Bạn Bị Hỏng Rồi
3.074.514 1.837 22.592

Nữ Chủ Người Đàn Ông Của Bạn Bị Hỏng Rồi

Truyện tranh Học Sĩ Tái Sinh
9.951.327 1.500 34.983

Học Sĩ Tái Sinh

Truyện tranh Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại
5.525.022 1.575 53.419

Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại

Truyện tranh Tôi Là Lính Mới
3.348.444 836 34.873

Tôi Là Lính Mới

Truyện tranh Cuồng Long
1.136.878 152 9.418

Cuồng Long

Truyện tranh Tiên Vương Trùng Sinh
35.202.088 4.281 63.382

Tiên Vương Trùng Sinh

Truyện tranh Bệ Hạ Nhà Ta Muốn Hại Quốc
410.246 168 8.099

Bệ Hạ Nhà Ta Muốn Hại Quốc

Truyện tranh Đế Tế
2.058.950 507 15.398

Đế Tế

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
35.585.587 11.035 61.148

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
438.763 58 619

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Nghịch Lân
7.844.627 754 22.539

Nghịch Lân

Truyện tranh Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường
21.054.121 5.359 47.683

Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường

Truyện tranh Yêu Đạo Chí Tôn Yêu Hoàng Trở Về
1.333.160 185 13.358

Yêu Đạo Chí Tôn Yêu Hoàng Trở Về

Truyện tranh Cell
247.939 216 4.161

Cell

Truyện tranh Tôi Không Phải Quỷ Vương
3.084.508 1.284 17.124

Tôi Không Phải Quỷ Vương

Truyện tranh Thông Thần Thủ Biện
646.225 133 8.294

Thông Thần Thủ Biện

Truyện tranh Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Cố Chấp
1.683.463 693 9.679

Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Cố Chấp

Truyện tranh Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần
9.137.402 2.500 57.020

Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần

Truyện tranh Kế Hoạch Công Lược Của Cô Vợ Gả Thay
2.374.356 354 26.911

Kế Hoạch Công Lược Của Cô Vợ Gả Thay

Truyện tranh Hỏa Vũ Diệu Dương
700.272 84 781

Hỏa Vũ Diệu Dương

Truyện tranh Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
10.697.172 6.538 36.993

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Truyện tranh Đằng Nữ
542.838 497 11.294

Đằng Nữ

Truyện tranh Kẻ Phản Diện Là Một Con Rối
3.998.709 1.040 67.749

Kẻ Phản Diện Là Một Con Rối

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Kỷ
665.950 141 12.548

Nghịch Thiên Chiến Kỷ

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
12.302.847 3.025 50.814

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng
2.204.224 381 15.541

Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng

Truyện tranh Sao Lại Là Yêu?
503.403 352 12.644

Sao Lại Là Yêu?

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Vương
4.554.864 322 16.757

Vạn Giới Tiên Vương

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày
2.500.195 807 23.900

Tôi Muốn Trở Thành Cô Ấy Chỉ Một Ngày

Truyện tranh Thần Ấn Vương Tọa
20.196.080 4.944 38.836

Thần Ấn Vương Tọa

Truyện tranh Siêu Năng Lập Phương
21.416.792 4.478 46.082

Siêu Năng Lập Phương

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
20.363.903 839 48.119

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Thẻ Đăng Nhập Phong Ấn Siêu Cấp
24.192 48 3.039

Thẻ Đăng Nhập Phong Ấn Siêu Cấp

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
9.192.165 2.103 3.820

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Thần Hồn Võ Đế
5.837.222 463 28.749

Thần Hồn Võ Đế

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
35.311.500 4.247 65.238

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Vua Trộm mộ
23.453.826 4.259 51.209

Vua Trộm mộ

Truyện tranh Minh Nhật Chi Kiếp
17.080 46 2.675

Minh Nhật Chi Kiếp

Truyện tranh Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư
10.813.066 1.561 31.173

Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư