Nếu không truy cập được website, có thể xem tạm tại http://www.nettruyenapp.com

Tìm truyện tranh

Sắp xếp theo:
Truyện tranh Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư
1.912.186 1.496 29.450

Võng Du Chi Cận Chiến Pháp Sư

Truyện tranh Vô Địch Kiếm Vực
1.902.755 593 30.547

Vô Địch Kiếm Vực

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
1.898.449 1.994 49.882

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Linh Võ Đế Tôn
1.896.632 4.058 35.729 Đủ bộ

Linh Võ Đế Tôn

Truyện tranh Con Gái Chồng Thật Dễ Thương
1.895.304 256 28.978

Con Gái Chồng Thật Dễ Thương

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
1.886.138 2.988 40.179

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Đỉnh Cấp Võ Hồn
1.878.067 448 23.619

Đỉnh Cấp Võ Hồn

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
1.845.573 8.546 66.992

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
1.844.343 2.075 33.490

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Thảnh Thơi Thú Thế Chủng Chủng Điền, Sinh Sinh Tể
1.841.954 3.654 27.901

Thảnh Thơi Thú Thế Chủng Chủng Điền, Sinh Sinh Tể

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
1.837.667 3.189 68.188

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh 19 Days
1.821.710 1.426 17.381

19 Days

Truyện tranh Luật Của Tiểu Thuyết Mạng
1.819.749 1.475 23.364

Luật Của Tiểu Thuyết Mạng

Truyện tranh Đưa mami về nhà
1.796.695 59.120 88.860

Đưa mami về nhà

Truyện tranh Thám Tử Conan
1.782.946 12.422 25.341

Thám Tử Conan

Truyện tranh Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ
1.773.062 5.716 48.261

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ

Truyện tranh Tuyệt Phẩm Y Thánh
1.748.172 1.238 35.339

Tuyệt Phẩm Y Thánh

Truyện tranh Tôi thăng cấp một mình
1.747.437 54.032 63.270 Đủ bộ

Tôi thăng cấp một mình

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
1.740.026 798 42.393

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Nhất Kiếm Độc Tôn
1.698.674 1.299 41.826

Nhất Kiếm Độc Tôn

Truyện tranh Manh Sư Tại Thượng
1.672.919 27.442 65.692

Manh Sư Tại Thượng

Truyện tranh Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
1.671.017 6.249 60.651

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Truyện tranh Cái Thế Đế Tôn
1.651.124 1.636 45.296

Cái Thế Đế Tôn

Truyện tranh Sinh đôi xuyên không
1.632.785 1.610 35.128

Sinh đôi xuyên không

Truyện tranh Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường
1.625.726 5.262 44.110

Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
1.620.100 2.004 37.180

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Hoàng Hậu Tái Hôn
1.618.006 8.818 53.269

Hoàng Hậu Tái Hôn

Truyện tranh Tối Cường Thăng Cấp
1.609.193 3.124 55.241

Tối Cường Thăng Cấp

Truyện tranh Ta có chín nữ đồ đệ
1.598.877 2.302 43.558

Ta có chín nữ đồ đệ

Truyện tranh Tiên Vương Trùng Sinh
1.590.490 4.266 61.553

Tiên Vương Trùng Sinh

Truyện tranh Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
1.584.183 11.153 70.159

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Truyện tranh Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn
1.577.467 370 34.105

Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn

Truyện tranh Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
1.574.369 5.782 39.430

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Truyện tranh Thông Linh Phi
1.574.344 64.877 49.501

Thông Linh Phi

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
1.569.047 17.607 47.142

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần
1.564.432 2.420 51.528

Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần

Truyện tranh Dị Tộc Trùng Sinh
1.540.958 13.327 57.414

Dị Tộc Trùng Sinh

Truyện tranh Ta Là Chiến Thần Vô Song
1.533.515 1.528 43.126

Ta Là Chiến Thần Vô Song

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
1.514.124 1.113 38.827

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
1.513.194 14.150 45.200

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Đảo Hải Tặc
1.513.180 19.426 43.096

Đảo Hải Tặc

Truyện tranh Tinh Linh Ám Đế
1.512.353 656 24.785

Tinh Linh Ám Đế

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
1.499.043 2.989 46.272

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư
1.493.388 533 39.675

Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Truyện tranh Điện thoại của ta thông tam giới
1.489.464 5.560 50.855

Điện thoại của ta thông tam giới

Truyện tranh Tiên Tôn Lạc Vô Cực
1.484.220 1.862 38.965

Tiên Tôn Lạc Vô Cực

Truyện tranh Hồng Thiên Thần Tôn
1.480.667 857 27.045

Hồng Thiên Thần Tôn

Truyện tranh Hotboy Quốc Dân Là Nữ
1.473.052 20.882 70.867

Hotboy Quốc Dân Là Nữ