Nếu không truy cập được website, có thể xem tạm tại http://www.nettruyenapp.com

Tìm truyện tranh

Sắp xếp theo:
Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
2.647.837 31.822 104.786

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt
1.881.102 19.823 116.181

Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

Truyện tranh Lưỡng bất nghi
1.628.648 6.236 17.895 Đủ bộ

Lưỡng bất nghi

Truyện tranh Kịch Trường Của Takemichi
1.567.173 7.496 34.663

Kịch Trường Của Takemichi

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
1.441.055 16.312 88.960

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
1.325.693 19.502 89.266

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng
1.317.650 8.889 62.228

Tổng Tài Tại Thượng

Truyện tranh Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế
1.143.824 1.562 46.990

Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
1.104.319 4.227 77.124

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
1.022.099 20.468 86.247

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
904.510 2.542 58.677

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
901.931 22.521 81.031

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
881.441 3.542 57.067

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
854.851 6.574 52.580

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa
847.212 12.171 55.223

Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
846.656 28.388 102.393

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
842.702 6.279 70.104

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
815.619 41.964 83.371

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Truyện tranh Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
802.827 3.462 48.447

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
779.337 23.058 73.816

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
772.864 8.554 67.547

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
765.895 5.631 81.038

Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
753.745 2.011 37.460

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Thanh Gươm Diệt Quỷ
694.267 112.652 43.769 Đủ bộ

Thanh Gươm Diệt Quỷ

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
690.529 28.197 92.413

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Truyện tranh Yêu Thần Ký
667.730 16.546 81.499

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Nguyên Tôn
661.766 17.917 90.672

Nguyên Tôn

Truyện tranh Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y
638.512 6.160 41.921

Độc Bộ Thiên Hạ: Đặc Công Thần Y

Truyện tranh Vương Gia ! Không nên a !
622.043 13.450 28.699

Vương Gia ! Không nên a !

Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
609.445 2.081 33.704

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn
602.164 2.612 66.697

Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn

Truyện tranh Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
583.773 5.813 39.747

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Truyện tranh Ngạo Kiều Vương Gia Huyên Náo Phi
578.878 436 8.501 Đủ bộ

Ngạo Kiều Vương Gia Huyên Náo Phi

Truyện tranh Danh Môn Chí Ái
572.580 12.384 60.836

Danh Môn Chí Ái

Truyện tranh Đô Thị Tà Vương
569.219 461 30.100

Đô Thị Tà Vương

Truyện tranh Ta có chín nữ đồ đệ
566.304 2.306 43.820

Ta có chín nữ đồ đệ

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
565.139 1.995 50.076

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
553.798 5.862 66.531

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể
545.096 2.066 38.652

Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể

Truyện tranh Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc
534.458 70.531 122.325

Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
531.597 8.545 74.364

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
529.200 5.536 78.635

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Tối Cường Thăng Cấp
528.864 3.129 55.578

Tối Cường Thăng Cấp

Truyện tranh Mairimashita! Iruma-kun
528.500 10.034 39.049

Mairimashita! Iruma-kun

Truyện tranh Điện thoại của ta thông tam giới
525.110 5.561 50.966

Điện thoại của ta thông tam giới

Truyện tranh Ánh Sáng Cuối Con Đường
518.939 23.545 103.113

Ánh Sáng Cuối Con Đường

Truyện tranh 19 Days
500.369 1.426 17.487

19 Days

Truyện tranh Cha, con không muốn kết hôn!
494.690 607 43.008

Cha, con không muốn kết hôn!