Nếu không truy cập được website, có thể xem tạm tại http://www.nettruyenapp.com
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
rik
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 1
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 2
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 3
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 4
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 5
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 6
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 7
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 8
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 9
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 10
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 11
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 12
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 13
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 14
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 15
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 16
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 17
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 18
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 19
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 20
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 21
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 22
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 23
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 24
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 25
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 26
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 27
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 28
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 29
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 30
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 31
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 32
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 33
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 34
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 35
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 36
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 37
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 38
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 39
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 40
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 41
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 42
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 43
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 44
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 45
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 46
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 47
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 48
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 49
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 50
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 51
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 52
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 53
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 54
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 55
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 56
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 57
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 58
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 59
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 60
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 61
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 62
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 63
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 64
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 65
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 66
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 67
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 68
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 69
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 70
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 71
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 72
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 73
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 74
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 75
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 76
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 77
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 78
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 79
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 80
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 81
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 82
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 83
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 84
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 85
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 86
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 87
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 88
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 89
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 90
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 91
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 92
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 93
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 94
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 95
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 96
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 97
81 Câu Hỏi Siêu Cương chap 1 - Trang 98
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
ngọc ly Thành viên 10:36 07/02 Báo vi phạm
muốn côi thì mn vào rup fcebook của nhóm coi nha :https://www.facebook.com/media/set?vanity=PhongLinhCung&set=a.770558653543488
Author Trả lời
あなたのお母さんをファック :3 Thành viên 09:54 07/02 Chapter 2 Báo vi phạm
khá trông đợi
Author Trả lời
Anh Béo nhà bên. Thành viên 00:47 07/02 Chapter 1 Báo vi phạm
truyện nghe giới thiệu là thấy cuốn rồi, hi vọng đéo phải rác như mấy cái truyện tranh tàu khác.
 • Author
  ngọc ly Thành viên 10:38 07/02 Báo vi phạm
  hay lắm đấy bn coi trên face của nhóm dịch cho nhanh
Author Trả lời
Huy Thành viên 19:49 06/02 Báo vi phạm
? sieu cuong la cai lon j vayemo
 • Author
  Toàn Dizziz Thành viên 20:29 06/02 Báo vi phạm
  Siêu cương là khả năng tăng kích cỡ đột phá , từ mềm sang cứng OK
Author Trả lời
Chỉ để Chỉ để Thành viên 19:43 06/02 Báo vi phạm
CUỐI CÙNG TRONG ĐỐNG RÁC CŨNG MỌC MỘT CỤC VÀNG. Đúng làm một chặng đường dài giữa tu tiên và "ta"
 • Author
  Zero 0 Thành viên 21:24 06/02 Báo vi phạm
  Không chỉ có các hạ là vậy đâu.
  Còn có tại hạ nữa.
 • Author
  Chỉ để Chỉ để Thành viên 21:48 06/02 Báo vi phạm
  Ý mình là mấy bộ truyện TQ toàn kiểu "ta tu tiên.." "ta là.." rồi kiểu đó đó.
 • Author
  Anh Béo nhà bên. Thành viên 01:59 07/02 Báo vi phạm
  thiếu cái "hệ thống" nữa", toàn xàm lon.
 • Author
  Zero 0 Thành viên 08:07 07/02 Báo vi phạm
  đúng toàn buff bẩn
Author Trả lời
Toàn Dizziz Thành viên 19:43 06/02 Chapter 1 Báo vi phạm
bộ này hay ko mn
Author Trả lời
Chỉ để Chỉ để Thành viên 19:39 06/02 Chapter 0 Báo vi phạm
CUỐI CÙNG, SAU BAO NHIÊU NĂM MẤY CÂU TRUYỆN TU TIÊN NGU XUẨN. TRONG ĐỐNG RÁC MỌC RA MỘT MỘT CỤC VÀNG