Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Nếu không truy cập được NhatTruyen, vui lòng chuyển qua nettruyenAPP.com
rik
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 1
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 2
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 3
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 4
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 5
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 6
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 7
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 8
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 9
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 10
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 11
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 12
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 13
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 14
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 15
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 16
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 17
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 18
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 19
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 20
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 21
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 22
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 23
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 24
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 25
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 26
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 27
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 28
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 29
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 30
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 31
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 32
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 33
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 34
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 35
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 36
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 37
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 38
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 39
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 40
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 41
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 42
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 43
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 44
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 45
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 46
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 47
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 48
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 49
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 50
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 51
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 52
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 53
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 54
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 55
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 56
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 57
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 58
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 59
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 60
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 61
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 62
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 63
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 64
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 65
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 66
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 67
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 68
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 69
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 70
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 71
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 72
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 73
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 74
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 75
Tôi đã thuần hóa một tên bạo chúa và chạy trốn chap 36 - Trang 76
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
?? éo có tên.. - Cuk Suk OKk !:v Thành viên 6 giờ trước Chapter 27 Báo vi phạm
aaaa đừng mà trời ơi anh nhà nhìn đau khổ chưa kìa:(((((
Author Trả lời
?? éo có tên.. - Cuk Suk OKk !:v Thành viên 7 giờ trước Chapter 17 Báo vi phạm
aduuuu chị ko cần tán em đâu tự đổ cmn luôn rồi=)) mé đẹp trai vãi cức
Author Trả lời
Akizuki Nakuru Thành viên 1 ngày trước Chapter 24 Báo vi phạm
Má na9 cầu hôn nữ 9 cute ghê
Author Trả lời
Akizuki Nakuru Thành viên 1 ngày trước Chapter 23 Báo vi phạm
Na9 có tình địch r. Mà na9 nhìn z lại bằng tủi t :))
Author Trả lời
Tien Nau Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
Nam9 là ai vậy mọi người
Author Trả lời
VPP TuanKhiem Thành viên 2 ngày trước Chapter 37 Báo vi phạm
Hay quá
Author Trả lời
🌿🥕 Carrot🥕🌿 Thành viên 2 ngày trước Chapter 37 Báo vi phạm
Ròi không biết chị có bỏ anh nhà ra đi không đây.
Hi vọng là ngược vừa thôi chớ không là tui không dám đọc á trừiemo
  • Author
    Janny_ Pries Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
    chị nhà sẽ bỏ trốn, anh nhà tìm đc chị và 2 người sống hạnh phúc mãi mãi về sau
Author Trả lời
Song Nhi Kim Thành viên 2 ngày trước Chapter 37 Báo vi phạm
Moẹ đọc bao phê. Hít hàaaaaaa
Author Trả lời
___0 zezo Thành viên 3 ngày trước Chapter 37 Báo vi phạm
Lâu lâu mới có bộ nhiều drama chút.
Hít hà drama
Author Trả lời
bay màu của cuá»™c sống tiểu tá»­ Thành viên 3 ngày trước Chapter 25 Báo vi phạm
Chap đầu tôi ko thích lắm vì nó rất ko phải là loại dễ chịu.  Nhưng đến chap hiện tại,  tôi thấy nó quá là nhiều cẩu lương.  Vì tim tôi yếu mà. Nhận xét thì bộ này cũng rất hay, chủ yếu nói về tính cách con người hồi đấy. Hết lời rùi. 
Thứ bảy.,15 tháng 5. Chiều 15:30
Author Trả lời
h Ngn Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
truyện đỉnh của chópppppppppemoemo
Author Trả lời
h Ngn Thành viên 5 ngày trước Chapter 24 Báo vi phạm
cốt truyện thú vị cực hấp dẫn người đọc, art siuu đẹp, nhân vật chín đúng đỉnh đúng tính cách toy thik, nu9 là nữ cường nx, dời oiwwiiii, mê chết mấttttemo
Author Trả lời
Băng Băng Thành viên 5 ngày trước Chapter 37 Báo vi phạm
ối zồi ôi,ông nhìn thấy tên sư phụ trong đó r
Author Trả lời
Thành viên 6 ngày trước Chapter 37 Báo vi phạm
Ông thấy tên sư phụ trong danh sách r, có drama để hít rùi=))))
Author Trả lời
Nɦĭ♡ . Thành viên 6 ngày trước Chapter 37 Báo vi phạm
Chet me r
  • Author
    Mỹ La Thành viên 6 ngày trước Báo vi phạm
    sao z ổng phát hiện ra j hả